Flottningsarbetare på Klarälven

Kristina Alfort & Per Hedlund


  Kristina Alfort (10/1 1868 – 2/7 1954)
  D1c-grenen [1.2.11.3.11.1]
  Oäkta dotter till Sven Alfort & Johanna Olsdotter
  Filipstad, Värmland


  Per Persson Hedlund (4/1 1871 – efter 1941) (g. 10/2 1894 i Norra Ny)
  Ekshärad, Värmland
  Flottningsförman, flottningsarbetare, skogsarbetare, kolare, arbetare, åbo, torpare, hemmansägare
  8 barn


  Primärkällor
  18-10-2020


Kristina Alfort växer upp i Värmland som barn till en ensamstående mamma, som är piga och baderska. Hon kan inte göra sig förhoppningar om någon lysande framtid.

Hon blir själv piga hos handlanden Johannes Thorén på Västra Sand i Norra Stöllet i Norra Ny församling i juli 1888. Där tjänar även drängen Per Persson Hedlund från Ekshärad (son till Per Larsson, f. 1825, och Marit Jonsdotter, f. 1835 från Hornnäs), som hon ska komma att gifta sig med ett par år senare. Han bor hos sin bror på Västra Tönnet i Ekshärad församling.

1892 flyttar hon till Fastnäs i samma församling, där hon tjänar hos handlanden Johan Georg Kristian Ludvig Lüppert, och 1894 blir det bröllop.

Kristina Alfort och Per Perssons vigsel 1894. Norra Ny församling.

Per betecknas genom åren som bl.a. kolare, skogsarbetare, torpare, flottningsarbetare och åbo – förmodligen gjorde han lite allt möjligt för att kunna försörja sig och sin familj.

Kristina och Per får 8 barn, som omtalas med båda efternamnen Alfort och Hedlund i olika källor.

Första barnet Gustaf Wilhelm dör av en okänd sjukdom när han är ett halvt år gammal. Då bosätter sig familjen hos Pers bror, som är åbo på Västra Tönnet i Ekshärad. Även brödernas mamma bor där.

1898 flyttar de till Halgå i samma församling, där Per blir skogsarbetare, och år 1900 flyttar de till gård nr. 15 i kv. Backa i Malung, där han helt enkelt beskrivs som arbetare.

Från 1907 är de tillbaka i Ekshärad, på Långmon vid Västra Tönnet, och 1911 blir de torpare i välbekanta Halgå. 1917 bosätter de sig återigen på Långmon, där de stannar ett år innan de flyttar till Römosstorp i Övre Bondestad i Stora Kil församling vid sjön Fryken norr om Karlstad, där Per blir flottningsförman. Arbetet som flottningsarbetare på Klarälven var både tungt och farligt och fordrade både styrka och mod. Det var vanligt att jobbet ärvdes från fader till son, och Pers son gick i faderns fotspår som flottnings- och skogsarbetare samtidigt som sin pappa.

Runt 1930 kan han äntligen kalla sig hemmansägare på Rörmosstorp (tidigare kallat Römosstorp, antagligen antingen Södra eller Norra Torpet vid nuvarande Rörmossen), förutom flottnings- och skogsarbetare. De flesta av barnen har då flyttat hemifrån; Signe Olivia är den enda som fortfarande bor hemma då.

Från 1947 bor de i Kvarnängenicon-map-marker under Östra Glänne.

Kvarnängen, Östra Glänne. Källa: Bygdeband.


Kristinas bouppteckning 1954.


Dopnotiser

Gustaf Wilhelms dop 1894. Ekshärads församling.

Gustaf Wilhelms dop 1894. Ekshärads församling.

Emma Kristinas dop 1896. Ekshärads församling.

Emma Kristinas dop 1896. Ekshärads församling.

Per Edvards dop 1898. Ekshärads församling.

Per Edvards dop 1898. Ekshärads församling.

Annas dop 1900. Ekshärads församling.

Annas dop 1900. Ekshärads församling.

Ingeborgs dop 1902. Malungs församling.

Ingeborgs dop 1902. Malungs församling.

Maria Albertinas dop 1905. Malungs församling.

Maria Albertinas dop 1905. Malungs församling.

Helga Emilias dop 1907. Ekshärads församling.

Helga Emilias dop 1907. Ekshärads församling.

Signe Olivias dop 1910. Ekshärads församling.

Signe Olivias dop 1910. Ekshärads församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Kristina (1868-1880); Christina (1868-1870); Kristina Alfort (1881-1905); Pig. Kristina Alfort (1888-1894); Kristina Ahlfort (1906-1940); Kristina Hedlund, f. Ahlfort (1940-1954); Kristina f. Ahlfort (1941)
 •  namn (andras stavsätt): Per Persson (1894-1898); Per Persson Hedlund (1898-1940); Per Hedlund (1924-1941)
 •  f. Filipstad 1868: v5805.b95
 •  f. Ekshärad 1871: v6419.b52.s97
 •  g. Norra Ny 1894: v5959.b16
 •  bou. Östra Glänne 1954: v436208.b12590.s419
 •  husf. 1868-1940 Filipstad: v10842.b299.s287(1868-1870); v10843.b275.s258(1871-1875); v10845.b233.s219(1876-1877); v10845.b228.s214(1877-1880); v10847.b211.s201(1881-1885); v10849.b392.s373(1886-1888); Norra Ny: v12904.b385.s377(1888-1890); v12905.b386.s377(1891-1892); v12905.b150.s143(1892-1894); Ekshärad: v10797.b309.s741(1894-1895); v10799.b328.s761(1896-1898); v10799.b447.s880(1898-1900); Malung: v130999.b860.s74(1900-1905); v184022.b1100.s100(1906-1907); Ekshärad: v169616.b349.s837(1907 fel); v169616.b329.s817(1907-1911); v169616.b456.s944(1911-1917); v169615.b378.s364(1917-1918); v169618.b91.s435(1918); Stora Kil: v179012.b840.s65(1918-1923); v179015.b970.s84(1924-1933); v190831.b1290.s111(1934-1940)
 •  husf. 1894-1940
 •  mant. 1940-1950 Römosstorp: v321415.b310(1941)
 •  mant. 1940-1941
 •  barn f. Ekshärad: v6419.b408.s877(1894); v169629.b41.s33(1896); v169629.b99.s91(1898); v169629.b158.s150(1900); Malung: v131012.b1710.s163(1902); v131012.b2220.s214(1905); Ekshärad: v169630.b52.s46(1907); v169630.b108.s102(1910)
 •  barn d. Ekshärad: v6409.b17.s27(1894)