Läkaren i Ulricehamn

Gustaf Sundequist


  Per Gustaf Severus Sundequist (6/8 1890 – efter 1921)
  C4a-grenen [1.2.10.4.6.3.2]
  Son till Elisabeth Styrlander & Severus Sundequist
  Östersund, Jämtland
  Med. kand.


  Primärkällor
  Skyddat inlägg
  23-05-2021


Gustaf Sundequist. Källa: Älvsborgs läns porträttgalleri (1932).

Gustaf gick läkareutbildningen i Linköping och flyttade 1914 till Engelbrekts församling i Stockholm, förmodligen för att skaffa sig yrkeserfarenhet. I januari 1916 bosatte han sig på St. Eriksgatan 30 på Kungsholmen, men använde tillsynes även Kungsholmsgatan 31 / St. Eriksgatan 12, möjligen som praxis. Han var då fortfarande ogift. 1931 var han provinsialläkare i Ulricehamn.


Forskningsdata

  •  f. Östersund 1890: v115562.b1160.s223
  •  husf. 1890-1914;1919-1921: v177196.b104.s600(1905-1914); v223994.b2070.s906(1919-1921)