Arbetade ihjäl sig

Frans Bæckström


  Frans Gustaf Fredrik Bæckström (11/5 1877 – 13/12 1900)
  C2-grenen [1.2.10.2.3.2.2]
  Son till Jenny Rudebeck Bergström & Frans Bæckström
  Tångeråsa, Örebro
icon-wrench  Civilingenjör
  Ogift


  Primärkällor
  13-02-2019


Frans Gustaf Fredrik utbildar sig till civilingenjör. Tyvärr så lyckas han inte dra nytta av utbildningen, då han lider av så kallad sexuell neurasteni, som förorsakar mentala störningar. Sjukdomen orsakas ofta av hårt arbete under längre tid.

Den 13 december 1900 tar han sitt liv med cyankalium, endast 34 år gammal. Han begravs i Hidinge.

Frans Gustaf Fredrik Bæckströms död 1900. Örebro Nikolai församling.

Frans Gustaf Fredrik Bæckströms död 1900. Örebro Nikolai församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Frans Gustaf Fredrik (1877-1900); Frans Gust. Fredrik (1877-1880); Frans Gustaf Fredrik Bæckström (1900)
  •  f. Tångeråsa 1877: v52514.b18
  •  d. Örebro Nikolai 1900: v146908.b2050.s197 (själfmord (cyankalium); sexuell neurasteni + sinnesförvirring)
  •  husf. 1877-1900 Tångeråsa: v52498.b10.s3(1877-1880); v52499.b10.s3(1881-1884); Viby: v52588.b263.s613(1884-1885); v52590.b283.s657(1886-1889); Hidinge: v51415.b144.s137(1890-1894); v51415.b45.s38(1894-1895); Örebro Nik.: v52777.b491.s479(1895); v52783.b429.s420(1896-1898); v52782.b164.s154(1898-1900); v146856.b1410.s1629(1900)