Hårt arbete, sent giftermål och tidig död

Gustaf Andersson Hector & Johanna Carlsdotter


  Gustaf Andersson (Hector) (11/1 1820 – 10/1 1867)
  I-grenen [1.1.7.9.1]
  Son till Magdalena Lena” Edman & Anders Hector
  Moen, Ullevi Mgd., Järstad, Östergötland
  Skjutsentreprenör; lantbrukare, lanthushållare


  Brita Johanna Carlsdotter (13/12 1831 – 5/7 1904) (g. 12/12 1865 i Skänninge)
  Svanshals, Östergötland
  Hushållerska
  4 barn


  Primärkällor
  04-11-2021


Gustaf föds i livgrenadjärtorpet Moen på Ullevi Mellangårds ägor i Järstad församling. Hans pappa livgrenadjären dör när han är 6 år gammal.

Som tonåring tjänar han 1835-1837 på Ullekalvs Östergård i Högby församling. Han får arbeta mycket hårt på gården och bryter vänstra armen så han blir oskicklig till strängare arbete.

Det verkar dock bli bättre efterhand, för det följande året tjänar han på Skrukeby Källegård i Västra Skrukeby församling, och 1838-1840 är han på Ullekalvs Källegård. Då börjar han kallas Hector i efternamn som sin pappa som använt detta som soldatnamn. Det följande året tjänar han på Solberga Kvarnicon-map-marker under Öjebro i Herrberga församling. Sedan är han två år på Ullevi Öster Södergård hemma i Järstad, men 1843 flyttar han till Mjölby.

Efter ett år i Mjölby flyttar han hem till sin lillebror, skjutsrättaren Adolph Fredric i Skänninge, och lär sig yrket. När brodern gifter sig 1849 så är Gustaf tvungen att flytta, fast då öppnar han i stället egen verksamhet som skjutsentreprenör. Samtidigt lägger båda bröderna ifrån sig namnet Hector och tar av någon anledning i stället namnet Andersson som egentligt efternamn.

1855 får han en piga Brita Johanna Carlsdotter från Svanshals församling, som han blir kär i och inleder ett förhållande med. 1857 föder hon ett oäkta barn; det är då hemligt vem som är fadern.

Gustaf fortsätter skjutsverksamheten i Skänninge fram till 1860, men då känner han sig förmodligen tvingad att skaffa ett eget hem som är mer passande för en familj så han kan gifta sig med Johanna. Han flyttar därför till gård nr. 16/17 i kvarteret mellan Bjälbogatan och Follingegatan och blir lantbrukare. Där finns fortfarande några röda byggnader som tycks vara resterna av hans gårdicon-map-marker.

Gustaf Andersson Hectors gård i Skänninge. Källa: Google.

Redan efter ett år köper han dock i stället tomt nr. 60 i Brokvarteret (tomten mellan Gullringsgatan och Vadstenagatan, väster om Trädgårdsgatan – inget från den tiden är bevarat). Då föds deras andra barn, och fortfarande är det hemligt vem som är fadern. Först 1865 gifter de sig och erkänner då sent omsider att de tidigare födda barnen är deras gemensamma.

Gustaf Hector & Brita Johanna Carlsdotters vigsel 1865. Skänninge församling.

Johanna, som nu är Gustafs hushållerska, är 11 år yngre än han.

Johannas namnteckning 1867 när mannen gått bort.

Gustaf kallas lanthushållare eller lantbrukare. Han odlar vete, ärtor, råg, korn och potatis, och de har 7 hästar, 2 kor, 2 kvigor, 7 svin, 2 kalvar och 4 höns.

Paret får totalt 4 barn på gården i Skänninge.

 • 1.  icon-male Gustaf Sigfrid (Andersson) Löfqvist (20/12 1857 – efter 1904) icon-globe
 • 2.  icon-female Hulda Alfrida Andersdotter (16/8 1861 – efter 1904) icon-globe
  •  icon-user ? Åkerblad
 • 3.  icon-female Anna Carolina (Andersdotter) Löfqvist (28/1 1866 – efter 1904) icon-globe
  •  icon-user ? Fransson
 • 4.  icon-male Gustaf Alfred (Andersson) Ohlson (17/6 1867 – efter 1904)
  •  icon-user Anna Cecilia Johansson icon-play

Barnen ärver efternamnet Andersson, fast så småningom tar de nya efternamn.

Gustaf hinner aldrig se sin yngste son födas, därför att han dör tragiskt redan 1867, endast två år efter att de äntligen gift sig. Läkaren tror möjligen att orsaken är ett brustet magsår, fast han är osäker.

Bouppteckningen efter Gustaf avslöjar att de hade ett ganska välutrustat hem.

Johanna gifter 1870 om sig med lantbrukaren Adolf Olofsson/Olsson från Varv, som kommer dit och tar över både gården och änkan. De gifter sig två månader efter att han flyttat dit och får två döttrar tillsammans. Gustaf och Johannas yngste son tar på 1890-talet officiellt namnet Ohlson efter sin styvfader. De övriga barnen från första kullen utvandrar runt sekelskiftet till Nordamerika.

1873-1876 flyttar familjen till Varv, där de arrenderar Svinorp. De äger dock fortfarande gården i Skänninge, och 1876 återvänder de dit för ett år. 1877-1881 är de tillbaka på Ullevi Källegård, nu som ägande brukare. 1881 köper de i stället Vinberga Lillgård i Styra församling, och 1894 flyttar de till Narveryd Fogdegård i Vallerstad.

År 1900 drar de sig tillbaka i gård nr. 77 i Skänninges Brokvarter, där Johanna dör 1904.


Gustafs bouppteckning 1867.

Brita Johanna Carlsdotters bouppteckning 1904.


Dopnotiser

Gustaf Sigfrids dop 1857. Vittnen: Hållkarlen Carl Fredrik Jonsson och dess Hustru Charlotta Persdotter. Skänninge församling.

Hulda Alfridas dop 1861. Vittnen: Dr Carl Johan Johansson och hans hustru Johanna Rudell i Wistena Axelgård; deras son Carl Gustaf Carlsson ibm och pig. Mathilda Carlsdr i N:o 15. Skänninge församling.

Anna Carolinas dop 1866. Vittnen: Gårdsegaren Anders Olofsson och H. samt dotter Anna Gustafva fr. N:o 10 och yngl. Johan A. Anderss. Fr. N:o 60. Skänninge församling.

Gustaf Alfreds dop 1867. Vittnen: Gårdegaren Anders Olofsson med H. Ulrika, Dottren Anna och Son Anders Johan fr. n:o 10. Skänninge församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Gustaf (1820-1831); Gustaf Andersson (1832-1904); Dräng. Gustaf Andersson (1835-1838); Dräng. Gustaf Andersson Hector (1838-1844); Dräng. Gustaf Hector (1844); Dr. Gust. Andersson Hector (1844-1849); SkjutsEntreprenören Gustaf Andersson (1849-1860); Lantbrukaren Gustaf Andersson (1860-1869); Landthushållaren Gustaf Andersson (1866-1867)
 •  namnteckningar: Johanna Andersson (1867-1869)
 •  namn (andras stavsätt): Pigan Brita Johanna Carlsdotter/Carlsdr (1857-1865); Hushållerskan Brita Johanna Carlsdotter/Carlsdr (1865); Brita Johanna Carlsdotter (1866-1870); Enkan Brita Johanna Carlsdotter (1867-1870); Enkan Brita Johanna Andersson (1867-1869); Brita Johanna Olofsson (1904); hustrun Brita Johanna Olsson (1904)
 •  f. Järstad 1820: v38061.b205.s401
 •  g. Skänninge 1865: v40308.b48.s91
 •  d. Skänninge 1867: v40308.b73.s141 (ulcus perforans intestinalis? Sec. peritonitis)
 •  d. Skänninge 1904: v178856.b140 (hæmorrhagia cerebri)
 •  bou. Skänninge 1867: v186815.b223.s437
 •  bou. Skänninge 1904: v186817.b606.s1203
 •  husf. 1820-1867 Järstad: v26159.b46.s79(1820-1825); v26160.b57.s102(1826-1831); v26161.b36.s61(1832-1835); Högby: v26133.b86.s80(1835-1836); v26134.b75.s67(1836-1837); V. Skrukeby: v27004.b33.s25(1837-1838); Högby: v26134.b73.s65(1838-1840); Herrberga: v25877.b199.s378(1840-1841); Järstad: v26162.b40.s67(1841-1843); Mjölby: v27327.b40.s32(1843-1844); Skänninge: v29086.b79.s141(1844); v29088.b49.s85(1844-1849); v29088.b80.s147(1849); v29090.b83.s151(1849-1854); v29092.b91.s167(1855-1860); v29092.b31.s47(1860); v29094.b179.s171(1861-1865); v29096.b149.s139(1866-1870)
 •  husf. 1861-1904 Skänninge: v29094.b179.s171(1861-1865); v29097.b148.s139(1871-1873); Varv: v27452.b64.s55(1873-1876); Skänninge: v29097.b150.s141(1876); v29098.b151.s139(1876-1877); Järstad: v26167.b104.s197(1877-1881); Styra: v27456.b224.s210(1881-1886); v27457.b230.s215(1886-1891); v27459.b223.s215(1892-1894); Vallerstad: v27507.b239.s212(1894-1895); v179734.b225.s215(1896-1900); Skänninge: v178846.b372.s362(1900-1904)
 •  arv. v186817.b606.s1203(1904)
 •  arv. v186815.b227.s445(1867)
 •  barn f. Skänninge: v40307.b30.s53(1857); v40308.b6.s7(1861); v40308.b24.s43(1866); v40308.b28.s51(1867)