Förmögna lantbruksänkan på Hornstull

Frans Gustafson & Augusta Lovisa Gustafsdotter


  Frans Ludwig Gustafson (10/2 1840 – 4/4 1882)
  G4-grenen [1.1.4.5.5.1]
  Son till Gustaf Larsson & Catharina Andersdotter
  Karllund, Lommaryd, Småland
  Jordbrukare, a

rrendator


  Augusta Lovisa Gustafsdotter Gustafson (17/8 1848 – efter 1911) (g. 31/12 1868 i Linderåsicon-map-marker)
  Råssmäte Hallagård, Linderås, Småland
  7 barn


  Primärkällor
  07-03-2020


Frans Ludwigs namnteckning 1880.

Frans växer upp på Karllund under V. Noby i Lommaryd. Det måste ha varit en relativt förmögen lantbruksfamilj, och han skulle så småningom komma att efterlämna sig en ännu större förmögenhet åt sina barn.

Familjen flyttar tidigt till Hökshult Södergård där de bor länge. 1858-1859 är han ute och tjänar på Vagnsvik, men sedan återvänder han hem.

1868 gifter han sig med Augusta Lovisa Gustafsdotter från Råssmäte Hallagård i Linderås, där de bosätter sig som arrendatorer på hennes pappas gård. Hennes familj flytter då till Råssmäte Södergård i stället.

Frans Ludvig Gustafsson & Augusta Lovisa Gustafsdotters vigsel 1868. Linderås församling.

1872 flyttar de hem till hans gamla föräldrar på Hökhult Södergård, där de får arrendera gården. 1878 flyttar de dock till Bredestad församling, där de blir brukare på Anderstorps frälsehemman, vars tidigare ägare nyligen har gått bort. Redan 1882 dör emellertid även Frans, bara 40 år gammal, av tyfus (”nervfeber”), och Augusta lämnas med 7 barn. Hon flyttar då till Stockholm med alla barnen.

 • 1.   Amanda Olivia Fransdotter Gustafsson (19/2 1870 – efter 1882)
 • 2.   Gustaf Josef Emanuel Franson (9/12 1871 – efter 1885)
 • 3.   Alma Rebecca Albertina Fransdotter (9/8 1873 – efter 1882)
 • 4.   Carl Simon Ludvig Fransson Gustafsson (27/6 1875 – efter 1882)
 • 5.   Johan David Herrman Fransson Gustafsson (1/5 1877 – efter 1882)
 • 6.   Jenny Maria Fransina Fransdotter (20/6 1879 – 20/3 1885)
 • 7.   Augusta Lydia Judith Fransdotter (4/3 1881 – efter 1882)

På Anderstorp hade de följande djur: 1 brukssto, 2 par oxar, 8 kor, 6 ungnöt, 10 får, 2 svin, 6 höns.

I Stockholm bor de först på Hornstullsgatan 37 (kv. Drakenberg no. 4, nuvarande Hornsgatan 144, fast vägen har rätats ut vid sekelskiftet; nuvarande kv. Spettet) i Maria församling. 1884 flyttar de till Hornsgatan 186 (kv. Sågen no. 14), längst ute vid Hornstulls Strand och dåvarande Liljeholmsbron, men 1885 är de tillbaka på den gamla adressen. 1897 flyttar de till Brännkyrkagatan (nya namnet på samma gata) 99 (kv. Uven Mindre, nuvarande kv. Tapeten).


Frans Ludwig Gustafsons bouppteckning.

När dottern Jenny Maria Fransina dör i Stockholm 1885 så görs en egen bouppteckning åt henne, vilket var mycket ovanligt för ett litet barn. Redan då hade hon emellertid en egen förmögenhet på hela 340 kr, så familjen har nog kunnat leva ganska bra i lägenheten i Stockholm.


Dopnotiser

Amanda Olivias dop 1870. Vittnen: Hem. Aron Johanss. i Råssmäte o h. Karolina Jakobsd. Linderås församling.

Gustaf Josef Emanuels dop 1871. Vittnen: Gustaf Samuelsson i Råssmäte o Enk. Gustava Gustafsd. Linderås församling.

Alma Rebecca Albertinas dop 1873. Vittnen: Hemeg. Gustaf Larsson och H. Catharina Andersdr i Hökhult Sörg.; Dr. Johan Henrich Tränk och Pig. Mathilda Ring ibm. Lommaryd församling.

Carl Simon Ludvigs dop 1875. Vittnen: Gustaf Samuelsson ch hustru i Hökhult. Lommaryd församling.

Johan David Herrmans dop 1877. Vittnen: Johan Petterson i Hökhult och hans hustru Anna Andersdotter. Lommaryd församling.

Jenny Maria Fransinas dop 1879. Vittnen: Gustaf Samuelsson och hans hustru Eva Johansdotter ifrån Linderås. Bredestad församling.

Augusta Lydia Judiths dop 1881. Vittnen: Korporalen J. P. Ax och hans hustru Sofia Johanna Erlandsdotter Lundstorp. Bredestad församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Frans Ludwig Gustafson (1880)
 •  namn (andras stavsätt): Frans Ludvig (1840-1868); Franz Ludvig (1841-1844); Frans Ludwig (1850-1855); Drängen/Dr. Frans Ludvig Gustafsson (1858-1868); Arrend./Arr. Frans Ludvig Gustafsson/Gustafss. (1868-1878); Arrend. Frans Gustafss. (1870); Br. Frans Gustafss. (1871); Arrend./Arr. Frans Gustafson (1875-1877); Frans Ludvig Gustafsson (1878-1882); Frans Gustaf Gustafsson (1879); Frans Ludvig Gustafson (1880-1884); f.d. Arrendatoren Frantz Ludwig Gustafsson (1882)
 •  namnteckningar: Augusta Lovisa Gustafs Dotter (1882); Augusta Lovisa Gustafson (1885)
 •  namn (andras stavsätt): Augusta Lovisa Samuelsdr (1868); Pig. Augusta Lovisa Gustafsdotter (1868); Augusta Lovisa Gustafsdotter/Gustafsdr/Gustafsd. (1868-1897); Aug. Gustafsd. (1870); Augusta Gustafsdr/Gustafsd. (1871-1875); Augusta Louwisa Gustafsdotter (1882)
 •  f. Lommaryd 1840: v35335.b131.s255
 •  g. Linderås 1868: v35284.b150
 •  d. Bredestad 1882: v33257.b81.s166 (nervfeber)
 •  bou. Bredestad 1882: v77763.b81.s155
 •  husf. 1840-1882 Lommaryd: v20986.b141.s143(1840); v20987.b160.s145(1841-1844); v20987.b225.s210(1844-1845); v20988.b141.s124(1845-1846); v20988.b79.s62(1846-1849); v20989.b93.s76(1850-1855); v20990.b114.s98(1856-1858); v20990.b179.s164(1858-1859); v20990.b114.s98(1859-1860); v20991.b137.s124(1861-1865); v20992.b158.s146(1866-1868); Linderås: v20955.b131.s122(1868-1871); v20956.b217.s206(1871-1872); Lommaryd: v20993.b156.s147(1872-1875); v20994.b155.s144(1876-1878); Bredestad: v19456.b12.s2(1878-1880); v19457.b12.s1(1881-1882)
 •  husf. 1872-1883
 •  mant. 1883-1911 Stockholm: v934158.b20.s8a(1883-1884); v933982.b100.s5a(1884-1885); v934159.b80.s17a(1885-1886); v933787.b120.s6a(1886-1889); v933789.b120.s6a(1889-1897); v934066.b60.s3a(1897-1911)
 •  arv. v77762.b330.s647(1880); v77762.b332.s651(1881); v77762.b333.s653(1881)
 •  arv. v77766.b283.s551(1885)
 •  barn f. Linderås: v35284.b21(1870); v35284.b36(1871); Lommaryd: v35336.b135(1873); v35336.b148(1875); v35336.b166(1877); Bredestad: v33257.b35.s66(1879); v33257.b39.s74(1881)
 •  barn bou. Stockholm 1885: v77766.b283.s551