Sjömanslivet som inte blev av

Sven Torsten Sjöstrand & Anna Cecilia Thyberg


  Sven Torsten Sjöstrand (8/6 1903 – efter 1975)
  F-grenen [1.1.2.1.7.1.2.1]
  Son till John Fredrik Sjöstrand & Elsa Emilia Isaksson
  Norrköping
  Skorstensfejare/sotare; diversearbetare, eldare; sjöman


  Anna Cecilia Thyberg (5/7 1892 – efter 1950) (g. 1/7 1933, sk. 11/4 1949)
  Worcester, USA
  Sliperska, spolerska
  Inga barn


  Primärkällor
  06-05-2020


Sven Torsten växer upp i Norrköping med sin mamma. Pappan gick bort när han var 5 år gammal. Strax efter Första Världskrigets slut väljer han sjömansyrket och inskrivs i sjömanshuset 1919, 16 år gammal. 1920 återvänder han hem, men 1921 far han till amiralitetet i Karlskrona.

När han återvänder 1922 tar han jobb som eldare. Det verkar som att han återinskrivs i sjömanshuset 1928, men han fortsätter jobba som eldare.

1930 bosätter han sig på Tunnbindaregatan 25 / Vattengatan 16 i kv. Gördeln, Norrköpings Matteus församling, i samma fastighet som systern, men senare samma år flyttar han till St. Görans församling i Stockholm. Där råkar han emellertid illa ut, då han sätts fast för stöld och finns uppräknad på Stockholms Stads Rannsakningsfängelse 1932. Han uppges då egentligen vara bosatt i Högalid.

Strax efter att han lämnat fängelset gifter han sig med svenskamerikanska Anna Cecilia Thyberg från Worcester i USA. De bosätter sig först i Bromma, men 1936 flyttar de till Sylta/Tappsund vid Tappström på Ekerö. Han livnär sig nu som sotare som sin pappa. 1937 flyttar de till Solna.

Äktenskapat verkar inte ha varit helt lyckat, för 1940 bor Sven Torsten ensam i Uthamra i Vallentuna, där han fortfarande livnär sig som skorstensfejare, och 1949 skiljer de sig. De får inga barn.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Sven Torsten (1903-1928); Sven Torsten Sjöstrand (1911-1975)
  •  namn (andras stavsätt): Anna Cecilia Thyberg (1936-1937)
  •  f. Norrköpings Matteus 1903: v177806.b149.s141
  •  husf. 1904-1921;1922-1930;1932;1936-1937 Norrköpings Matteus: v177713.b2810.s268(1905); v177726.b3040.s3798(1905-1907); Ö. Eneby: v178038.b1430.s1582(1907-1910); Norrköpings Matteus: v177729.b1470.s641(1910-1911); Norrköpings St. Olai: v177828.b3330.s328(1911-1912); Norrköpings Hedvig: v177659.b1020.s546(1912-1915); v177665.b400.s21(1915-1918); Norrköpings St. Olai: v177848.b1540.s2147(1918-1920); v177861.b2040.s2197(1920-1921); Norrköpings St. Olai: v177861.b2040.s2197(1922-1925); v177875.b2180.s2210(1925-1927); v177870.b2350.s227(1927-1928); v177923.b530.s6045(1928-1929); v177942.b1280.s120(1929); v177923.b540.s6046(1929-1930); Norrköpings Matteus: v177760.b220.s1366(1930); v177770.b170.s1361(1930); Stockholms Stads Rannsakningsfängelse: v273889.b6710.s607(1932); Ekerö: v227233.b2140.s504(1936-1937)
  •  husf. 1936-1937
  •  mant. 1940-1975 Uthamra: v884653.b1850.s62(1940)