Bildhuggaren

Carl Eneas Sjöstrand & Herminie von Stahl


  Carl Eneas Sjöstrand (11/9 1828 – 14/2 1906)
  F-grenen [1.1.2.1.2.1]
  Son till Carl Sjöstrand & Sofia Morberg
  Stockholm
  Skulptör


  Hilda Herminie Selma Sofie von Stahl (1/12 1831 – 15/6 1884) (g. 1859)
  Konstnär
  Minst 3 barn


  Primärkällor + sekundära källor
  14-10-2020


Carl Eneas Sjöstrand. Källa: Wikipedia.

Carl Eneas växer upp i en konstnärsfamilj i Stockholm. Han ärver sin pappas konstnärliga talang och flyttar hemifrån 1844 för att lära sig skulptera. 1846 hittar vi honom hos den tyskfödde bildhuggaren Fr. Henr. Martin Ahlborn i kv. Grävlingen 24 i Jakobs församling. Bland de övriga eleverna fanns en Carl Edv. Kuntze, och vi vet att Carl Eneas pappa umgicks en målare Kunze, så det skulle kunna vara en son till honom.

1847 flyttar han med sina föräldrar till Köpmangatan 10 i Gamla Stan och inskrivs samma år vid Konstakademien. Hans första lärare där är skulptören Carl Gustaf Qvarnström. Carl Eneas hade en fosterbroder som hette så, men som var 20 år yngre än läraren. Huruvida det fanns en koppling mellan dessa, är ovisst.

Han bor hemma tills 1853, då han reser till Köpenhamn, där han studerar vidare vid danska konstakademien, bl.a. med bildhuggaren Herman Vilhelm Bissen.

1856 far han till Finland, där han utför flera betydande verk. 1857-1859 studerar han vidare vid konstakademien i München, där han det senare året gifter sig med konstnären Hilda Herminie Selma Sofia von Stahl. De bosätter sig i Rom tillsammans.

1861 flyttar de till Stockholm, där de bor i kv. Väderkvarnen 26 i Johannes församling, men 1863 bosätter de sig permanent i Helsingfors, där han blir en känd skulptör. Han undervisar även vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors.

De får minst 3 barn.

 • 1.   Selma Sofia Sjöstrand (f. 16/7 1860)
 • 2.   Gerda Herminia Sjöstrand (31/1 1863 – 1956) icon-globe
  •  Ferruccio Busoni icon-play
 • 3.   Helmi Gunhilda Sjöstrand (17/6 1864 – 10/4 1957)
  • icon-user  Acke Sjöstrand

Gerda blir pianist och gifter sig med en italiensk tonsättare. Helmi blir konstnär och gifter sig med sin kusin Acke Sjöstrand som också är konstnär.

Han dör i Stockholm, men begravs på Hietaniemi kyrkogård i Helsingfors.


Carl Eneas bouppteckning 1906.


Dopnotiser

På Gerdas dop är ingen ringare än den store Zacharias Topelius dopvittne.

Gerda Herminias dop 1863. Vittnen: H:r Prof. Zach. Topelius och Fr. Öfverstinnan Aug. Haasum, f. Norén; H:r HäradsHöfd. Constantin Uggla och fru Maria Ortman, f. Anstrin; H:r GrossHandl. Carl Lundberg och Fröken Lotten Schurer v. Waldheim; Lektor Carl Gust. Borg och Mamsell Sofie Söderberg; Artisten Wilh. Wallenser och Mamsell Ida Wretman. Johannes församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: C. E. Sjöstrand (1890-tal)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Eneas (1828-1842); C. Æneas (1830-1832); Carl Æneas (1831-1847); Carl Oscar (1833); Carl Aeneas (1843); El. Os. Carl Sjöstrand (1846); Carl Æneas Sjöstrand (1847); Bildhugg.Elev. C. E. Sjöstrand (1847-1848); Eleven C. Sjöstrand (1850-1851); Eleven vid Kongl. Acad. för de fria Konsterna Carl Æneas Sjöstrand (1851-1852); Elev C. Æneas Sjöstrand (1852-1853); f.d. Elev vid Kongl. Academien Carl Sjöstrand (1863); Statue-Bildhuggaren H:r Carl Aeneas Sjöstrand (1863); Carl Eneas Sjöstrand (1906); Bildhuggaren/Skulptören Carl Aeneas Sjöstrand (1906-1907)
 •  namn (andras stavsätt): Selma Herminia (1863); Hilda Herminia Selma Sofia von Stahl (1863); Skulptörshustru Selma H. Sjöstrand (1863)
 •  f. Kungsholm 1828: v87609.b168.s328
 •  bou. Stockholm 1906: v770742.b10420.s511
 •  husf. 1829-1836;1839-1844;1846-1848;1850-1853;1863 Kungsholm: v87494.b30.s26(1829); v87495.b33.s29(1830); v87496.b36.s32(1831); v87497.b36.s31(1832); v87498.b36.s32(1833); v87499.b35.s30(1834); v87500.b33.s28(1834-1835); v87501.b31.s26(1836); v87504.b17.s27(1839); v87505.b20.s29(1840); v87506.b118.s223(1841); v87507.b18.s27(1842); Klara: v87186.b20.s29(1842); v87189.b21.s33(1843); v87192.b16.s21(1844); v87275.b510.s46[1844(!?)]; Jakob: v86168.b178.s346(1846); Klara: v87327.b690.s69[1847]; Storkyrkoförs.: v90592.b219.s415[1847]; v90481.b114.s219(1847-1848); v90483.b136.s257(1850-1851); v90484.b137.s263(1851-1852); v90485.b130.s247(1852-1853); Jakob & Johannes: v86246.b7.s7(1863)
 •  husf. 1863 Klara: v87245.b322(1863)
 •  dopv. Pigan A. C. Rundqvist och Barnmorskan A. M. Lundgrén
 •  arv. v770747.b11260.s238(1907)
 •  barn f. Johannes: v86404.b23(1863)