Kattunglänsaren

Maria Lovisa Sjöstrand & Carl Gustaf Edström


  MariaMajaLovisa Sjöstrand (8/9 1786 – 8/8 1815)
  F-grenen [1.1.2.1.1]
  Dotter till Carl Sjöstrand & Elisabeth Sandahl
  Norrköping


  Carl Gustaf Edström (d. efter 1814) (g. 3/7 1808 i Norrköpings St. Johannes)
  Kvartersman; kattunglänsare
icon-location-arrow  Norrköping
icon-stop  Inga barn


  Primärkällor
  24-09-2021


Maria Lovisa växer upp i Hultet (nuvarande Händelövägen 47) under Lindö säteri utan för Norrköping som dotter till hovskräddaren Sjöstrand.

Hon gifter sig 1808 med kattunglänsaren Carl Gustaf Edström som jobbar på judiske handelsmannen Jacob Marcus’ kattuntryckeri inne i staden. Resterna av tryckeriet har nyligen återfunnits av Judiska Museet.

Jacob Marcus ca. 1792.

Han är son till en skomakaränka i kv. Skeppsholmen och förmodligen inte särskilt förmögen.

Maria Lovisa Sjöstrand & Carl Gustaf Edströms vigsel 1808. Kaution: Fadren skräddarn på Lindö. Norrköpings St Johannes församling.

De bosätter sig på hörnet Tunnbindaregatan-Slottsgatan, där de äger hälften af Gården i Norra Qvarteret, qvadraten Björken, bebyggd wid Slotsgatan med ett gamalt timmerhus innehållande 3:ne Rum samt wind under torftak, och en wedbod, samt en tobakstomt. Vid den här tiden var det vanligt att odla tobak i Sverige, trots att klimatet inte var särskilt gynnsamt.

Carl Gustaf blir kvartersman senast 1813. Det var en titel inom försvaret där man ansvarade för att inkvartera militärt arbetande folk.

Tyvärr dör Maria Lovisa redan 1815, endast 28 år gammal och barnlös.

Carl Gustafs namnteckning 1815 när hustrun dött.


Maria Lovisas bouppteckning 1815.


Forskningsdata

Tack till Björn Ytterberg för bidrag.

 •  namn (andras stavsätt): Maja Lovisa (1790-1799); Maija Lovisa (1808-1814); Maja Lovisa Sjöstrand (1808-1813); Mar. Lovisa Sjöstrand (1815); Maria Lovisa Sjöstrand (1815)
 •  namnteckningar: C. G. Edström (1808); C. Gustaf Edström (1814); Carl Gustaf Edström (1815)
 •  namn (andras stavsätt): Carl (1806); Carl Gustaf (1807); Kattunsglänsaren Carl Gustaf Edström (1808); Carl Gust. Edström (1808); Qvartersman C. Gust. Edström (1813); Qwartersmannen Carl Gustaf Edström (1814-1815); Qvartersman Edström (1814); Carl G. Edström (1815); Qvartersm. A. G. Edström (1815)
 •  f. Norrköpings St. Johannes 1786: v39361.b52.s95
 •  g. Norrköpings St. Johannes 1808: v39362.b121.s233
 • icon-female d. Norrköpings St. Olai 1815: v39419.b336.s657 (tärand. sjukd.)
 • icon-female bou. Norrköpings St. Olai v79312.b15: v79312.b15; v79312.b210
 •  husf. 1790-1801;1806;1808: Norrköpings St. Johannes: v28075.b19.s20(1790-1801); v28076.b18.s22(1806); v28077.b27.s42(1808)
 •  mant. 1806-1807 Norrköping: v365846.b1120(1806); v365847.b1600(1807)
 •  dopv. v39362.b50.s93(1813)
 •  dopv. v39362.b50.s93(1813)
 •  arv. v79305.b376.s53(1808); v79305.b380(1808); v79311.b437(1814)
 •  arv. v79305.b376.s53(1808); v79311.b437(1814); v79311.b440(1814)