Sven Alfort 100 år – en intervju

Från en intervju i Blomsterfondens tidning med anledning av Sven Alforts 100-årsdag

”När jag ser tillbaka, tycker jag att jag nästan alltid haft ett mycket lyckligt liv. Visserligen har min tidsepok innehållit många krig men också mycket positivt har hänt inom till exempel medicin, kommunikation, telefoni och television. Mina föräldrars äktenskap var mycket lyckligt, varför jag minns min uppväxt som trygg och omvårdad.

Grundutbildningen fick jag i Carlssons skola och i Östra Real. Efter studierna vid Örebro Tekniska Gymnasium studerade och praktiserade jag utomlands. Det var i Tyskland, England och USA hos företag som samarbetade med Alfort & Cronholm. Jag minns att resan till USA med båten George Washington tog nästan tio dagar. Det stormade förfärligt men jag var inte sjösjuk. Med dessa kunskaper och erfarenheter blev jag 1930 fabrikschef inom Alfort & Cronholm och senare teknisk direktör.

Värnplikten gjorde jag vid Kungliga Livgardet, K1, till häst. Det trivdes jag väldigt bra med. Extra utbildning i tung beväpning skaffade jag mig på Armén sjukskola Rosersberg. 1939 blev jag inkallad med anledning av finska vinterkriget. Jag minns fortfarande vilken oro och uppståndelse telegrammet med inkallelseordern åstadkom. 1942 blev jag ryttmästare.

Att bygga upp Alfort & Cronholms färgproduktion var en spännande uppgift. Utvecklingen från torra färger till allt mer avancerade produkter gick fort. När vi flyttade huvuddelen av färgtillverkningen från Saltmätargatan till den nyinköpta fabriken i Ulvsunda tog vi ett stort steg mot att bli en effektiv och välutrustad färgproducent”, säger ingenjör Alfort.

”Jag intresserade mig tidigt för standardiseringsfrågor. Kom på så vis in i standardiseringskommissionen. När jag lyckades få Sverige, Norge och Danmark att gå över från kilo till liter, betydde det en kraftig begränsning av antalet burkstorlekar vid hantering av färg m m. En insats som jag fick mycket beröm för. Jag tog också initiativ till en korrosionsskala, som blev mycket värdefull för färgindustrin. Ett tredje initiativ från min sida var bildandet av en färgteknologisk förening i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den underlättade givetvis samarbetet i hela Skandinavien. Då bildades SVEFF, Sveriges färgfabrikanters förening, som gav myndigheterna en kontaktpunkt inom färgindustrin i stället för många.

Sociala och kyrkliga frågor har alltid varit viktiga för mig,” fortsätter Sven Alfort. ”En tradition inom familjen ända sedan pappas tid. Jag har varit med i kyrkorådet. Jag tog hand om Nödhjälpskassan, som kunde ge en hjälpande hand till behövande. Min tid som skattmästare i organisationen Svenska Flaggans Dag, minns jag också med glädje. Den största glädjen numera ger mig mina tre underbara barn: Cecilia, Michael och Ann-Elisabeth. Döttrarna bor utomlands, men jag har en ständig kontakt med dem alla tre och de nio barnbarnen. Jag har fortfarande så mycket att göra, tiden vill inte räcka till,” avslutar den mycket vitale och minnesgode Sven Alfort vårt samtal inför hundraårsdagen.

Blomsterfondens Tidning 2010
Sven Alfort
Sven Alforts förlovningsbild.

icon-check  21-01-2014