Ingrid Karlssons försläkt

Ingrid Karlssons fars familj

Per Oskars släkt

Per Oskars släkt var jordbrukare i Lännäs och V. Vingåkers församlingar på gränsen mellan Närke och Södermanland. En snabb översikt visar inte mycket utöver detta, så det blir först intressant när vi börjar titta närmare på källorna.

 •         fffff icon-male  Anders Larsson, V. Vingåker; jordbrukare
 •       ffff  icon-male  Lars Andersson  (1750-1813), V. Vingåker; jordbrukare
 •           ffffmf icon-male  Olof Bondesson  
 •         ffffm icon-female  Kerstin Olsdotter, V. Vingåker
 •           ffffmm icon-female  Anna Olofsdotter
 •     fff  icon-male  Lars Larsson  (1782-1831), V. Vingåker; jordbrukare
 •           fffmff icon-male  Erik Svensson  
 •         fffmf icon-male  Lars Ersson  (1708-), V. Vingåker; jordbrukare
 •       fffm icon-female  Kerstin Larsdotter  (1754-1824), V. Vingåker
 •           fffmmf icon-male  Anders Andersson
 •         fffmm icon-female  Ingeborg Andersdotter  (1717-), V. Vingåker
 •   ff icon-male  Pehr Larsson  (1816-1893), V. Vingåker; torpare
 •         ffmff icon-male  Pehr Pehrsson, V. Vingåker
 •       ffmf icon-male  Pehr Pehrsson  (1755-1812), V. Vingåker; bonde
 •         ffmfm icon-female  Annica Olofsdotter
 •     ffm icon-female  Anna Pehrsdotter  (1786-), V. Vingåker
 •         ffmmf icon-male  Pehr Pehrsson  (1724/1730-), Värmland
 •       ffmm icon-female  Kerstin Pehrsdotter  (1765-1818), V. Vingåker
 •           ffmmmf icon-male  Eric Dahlman, Österåker; soldat
 •         ffmmm icon-female  Kerstin Ersdotter  (1726-), Österåker
 • icon-male  Carl Erik Persson  (1849-1928), Lännäs; jordbrukare
 •     fmf icon-male  ? Vassberg; soldat
 •   fm icon-female  Anna Maria Vassberg  (1821-1904), Lännäs
 •     fmm icon-female  Johanna Jönsdotter  
 •     mff icon-male  Lars Ersson  (1786-), V. Vingåker; backstugusittare
 •   mf icon-male  Lars Larsson  (1826-1904), V. Vingåker; torpare
 •       mfmf icon-male  Anders Andersson  
 •     mfm icon-female  Kjerstin Andersdotter  (1792-), V. Vingåker
 •       mfmm icon-female  Brita Larsdotter
 • icon-female  Carolina Larsdotter  (1853-1928), Lännäs
 •     mmf icon-male  ?Olof Jansson  
 •   mm icon-female  Ingrid Olsdotter  (1819-1901), V. Vingåker
 •     mmm icon-female  Carolina Ersdotter

Carl Erik Persson – Oskars fars familj

Oskars far Carl Erik Persson (18/8 1849 – 9/10 1928) var till en början jordbrukare på gården Sandsbäckicon-map-marker i Lännäs församling i Örebro Län. Gården låg på Äspenäs’ ägor väster om det som nu är samhället Hampetorp.

Trakten kring Lännäs och Vingåker.

Trakten kring Lännäs och Vingåker.

Carl Eric tjänar på Mogetorp 1867-1869 och sedan två år på Stora Sandfallet, samt 1871-1875 på Kåsta Nedergård i V. Vingåker. Där träffar han Carolina Larsdotter (18/5 1853 – 17/1 1928) från Högsäter (fast född på Äspsäter) i V. Vingåker församling på andra sidan gränsen till Södermanland, och de gifter sig 24/11 1876 i V. Vingåker Kyrka.

Carl Erik och Carolinas bröllop 1876. Västra Vingåkers församling.

Carl Erik och Carolinas bröllop 1876: Begge kontrah. närvar. – Hennes fader, Torp. Lars Larsson i Högsäter, närvar., gaf bifall, och ville på ed intyga, att ingen slägtskap finnes mell. kontrah. Västra Vingåkers församling.

Gårdarna kring Lagölet och Anderstorp i V. Vingåker församling. Lantmäteriet.

Gårdarna kring Lagölet och Anderstorp i V. Vingåker församling. Lantmäteriet.

De bosätter sig på Mosstorp i Lännäs (numera uppslukat av samhället Hampetorp), där de får en son.

Under perioden 1878-1887 sänktes vattennivån i Hjälmaren så att stora områden torlades, bl.a. sjön Kvismaren nära Lännäs. Landskapet i Carl Eriks barndomstrakt har sålunda förändrats drastiskt under dessa år.

1880 blir Carolina med barn igen och de flyttar till Malmbergs Östergård i V. Vingåker, där de får en dotter.

1882 flyttar de återigen, då till gården Anderstorpicon-map-markericon-external-link  i en skogsglänta söder om Vingåker. Skörden är bra, och innan 1885 är över tar de även över gården Lagöleticon-map-markericon-external-link (uttallas la(g)-gölet) i nästa glänta, på vars ägor Anderstorp ligger. Båda gårdarna lyder under det vackra Sävstaholm Slott som ägs av greve Gustaf Trolle-Bonde.

Greve Gustaf Trolle-Bonde. Källa: Wikipedia.

Greve Gustaf Trolle-Bonde. Källa: Wikipedia.

Paret får totalt 4 barn.

 • 1. icon-male  Erik Hjalmar  (10/10 1877 – efter 1899)  icon-question
 • 2. icon-female  Anna Belia  (3/9 1880 – efter 1919)  icon-user  Oskar Vilhelm Asplund  icon-stop
 • 3. icon-male  Carl Alfred  (4/10 1884 – efter 1930)  icon-user  Alma Erika Andersson  icon-play
 • 4. icon-male  Per Oskar  (14/8 1886 – 9/4 1931)  icon-user 1. Sigrid Teolinda Nord  icon-user 2. Ellen Viktoria Johansson  icon-play
Per Oskars dop 1886. Vittnen: Torp. L. Larsson, Högsäter, o Föräldrarne. Västra Vingåkers församling.

Per Oskars dop 1886. Vittnen: Torp. L. Larsson, Högsäter, o Föräldrarne. Västra Vingåkers församling.

Carl Erik Perssons föräldrar var torparen Pehr Larsson (27/1 1816 – 22/5 1893) från Lundbyskog i V. Vingåker och Anna Maria ”Maja” Vassberg (10/4 1821 – 7/11 1904) från St. Mellösa församling strax norr om Lännäs.

Sävstaholm Slott. Källa: Jarnling.se.

Sävstaholm Slott. Källa: Jarnling.se.

Ända från han var 19 år gammal tjänade Pehr på en rad olika gårdar; först på Skenäs Såg (1833-1834) och Österby Nergård under Skenäs (1834-1835) i V. Vingåker församling, sedan på Sävbäcken (1835-1836) och Bråten (1836-1837) i Floda. Sedan flyttade han till Bärnstugan i V. Vingåker församling, och året efter till Övre Vannala under det ovannämnda Sävstaholm Slott. Där träffar han pigan Anna Maja Vassberg, som har anlänt från Lännäs 1837. Det dröjer inte länga förrän han har charmat henne så mycket att hon blir med barn så han är tvungen att kyrkotaga henne som sin hustru, dvs. att hon officiellt skulle anses vara hans hustru trotts att de inte hunnit gifta sig än.

Carl Elof Wilhelm Wachtmeister

Löjtnant Carl Elof Wilhelm Wachtmeister. Källa: Digitaltmuseum.se.

Förmodligen gifter de sig inom kort. Från 1840 är Pehr statdräng på slottet under greve Gustaf Trolle-Bonde och löjtnant Carl Elof Wilhelm Wachtmeister. Greven var en mycket social, bildad, berest och konstälskande man som älskade att underhålla gäster på sitt slott. Slottet byggde han 1815 på brandtomten efter gården Sävsta, som hade brunnit 1762, och som Pehrs egna förfäder hade ägt. På somrarna var det folkliga midsommarfester i parken.

Redan efter ett år har han emellertid fått nog av att vara statdräng – en typ av arbete där man enbart fick kost och logi och sålunda inte kunde tjäna pengar till framtida köp av ett eget hemman. Man var även tvungen att vara gift för att kunna vara statdräng. Hustrun skulle nämligen hjälpa till med mjölkningen, ett förhållande som kallades för ”den vita pisken”, och hela principen kritiserades hårt. Pehr flyttade sålunda till Åby Östergård i stället.

1842 flyttar Pehr och Anna Maja till gården Mölnboda i Lännäs, och 1846 vidare till granngården Sandsbäck, där de bor resten av livet, och där sonen Carl Erik sålunda föds. De får 5 barn.

 • 1.  icon-female  Anna Maria  (8/12 1839 – 3/11 1915)  icon-user  Lars Persson  icon-play
 • 2. icon-male  Pehr Johan  (10/2 1843 – 8/3 1843)  icon-times
 • 3. icon-female  Anna Sophia  (12/3 1846 – efter 1862)
 • 4. icon-male  Carl Eric  (18/8 1849 – 9/10 1928)  icon-user  Carolina Larsdotter  icon-play Se ovan
 • 5. icon-male  Per Alfrid  (13/2 1853 – 1/3 1893)
Carl Eriks dop 1849. Vittnen: St. Sand: H.br. Carl Erik Andersson och Hu. Anna Lovisa Jansdr, Ibm: Dräng Pehr Eric Carlsson, Hållbäcken: Dott. Anna Greta Andersdr. Lännäs församling.

Carl Eriks dop 1849. Vittnen: St. Sand: H.br. Carl Erik Andersson och Hu. Anna Lovisa Jansdr, Ibm: Dräng Pehr Eric Carlsson, Hållbäcken: Dott. Anna Greta Andersdr. Lännäs församling.

Trakten mellan Äspenäs och Hampetorp 1955. Mölneboda tycks inte finnas kvar då, fast på den äldre kartan har det markerats tydligt. Notera det högre vattenståndet på gamla kartan. Lantmäteriet.

Trakten mellan Äspenäs och Hampetorp 1955. Mölneboda tycks inte finnas kvar då, fast på den äldre kartan har det markerats tydligt. Notera det högre vattenståndet på gamla kartan. Lantmäteriet.

Yngste sonen Per Alfrid är handikappad. I november 1892 har han sparat ihop tillräckligt med pengar för att köpa 1/32 av Ingvaldstorp, så han flyttar hemifrån för att försöka klara sig som självständig jordbrukare. Det blir emellertid en mycket svår vinter för honom, och redan efter fyra månader ligger han död av influensa. Bara ett par månader senare dör även deras far hemma på Sandsbäck av en bröstsjukdom. Då flyttar mamman in på sonens efterlämnade gård där hon lever som fördelstagare i ett undantag till sin död 1904. Sista tiden lär hon dock ha tillbringat i V. Vingåker, förmodligen hos Carl Eric och hans familj på Lagölet.

Anna Majas mamma, pigan Johanna Jönsdotter (f. 1798), kom ursprungligen från Lännäs, men hon flyttade till St. Mellösa församling, förmodligen för att tjäna. Där fick hon den oäkta dottern, vars pappa antagligen var en soldat som hette Vassberg i efternamn.

Anna Maria Vassbergs dop 1821. Vittnen: Nils Pärsson i Smedshagen och Hustru Lisa Ersdotter. Drängen Jacob Jönsson i Öfra Tomta och pigan Anna Brita Jönsdotter i prästegården. St Mellösa församling.

Anna Maria Vassbergs dop 1821. Vittnen: Nils Pärsson i Smedshagen och Hustru Lisa Ersdotter. Drängen Jacob Jönsson i Öfra Tomta och pigan Anna Brita Jönsdotter i prästegården. St Mellösa församling.

Carl Erics far Pehr Larsson var son till jordbrukaren Lars Larsson (17/10 1782 – 25/3 1831) och Anna Pehrsdotter (6/12 1786 – efter 1840), båda av bondesläkt från V. Vingåker.

Lars fick ta över Nedre Vannalaicon-map-markericon-external-link Sörgård under Sävstaholm Slott efter sin far, som dog 1813. Möjligen var det just då att gården lades till slottets ägor; i varje fall arbetade han för greven, och det kan mycket väl ha varit i det sammanhanget som han träffade pigan Anna Pehrsdotter, som var ladugårdspiga på slottet. De gifte sig 1814. Anna var född på Äspetorp och hade först tjänat på Lund och sedan på Henala, tills hon 1813 hade fått en plats på Sävstaholm. Efter vigseln blev Lars hälftenbrukare på Lundbyskog 1815-1821, och sedan dräng på Nedre Vannala Norrgård, även det under slottet, under ett år. Efterföljande hyrde paret in sig som daglönare på Karstorp 1822-1827, och sedan på hans mors barndomsgård, Nedre Vannala Sörgård 1827-1829. Då blev de för gamla för att sköta gården, och de flyttade ut i torpet Vannalastugan där de fick sitt sista barn, som tyvärr dog. Året därpå dog även Lars själv, och då tvingades resten av familjen 1832 flytta till backstugan Bärnstugan under Söderspånga ute i skogen sydväster om Övre Vannala, där de levde mycket sparsamt. 1840 flyttade de till Lilla Glasmästarstugan på Vikingavägen söder om Vannala. Huset revs i samband med att Folkets Park skapades.

Totalt fick de 7 barn.

 • 1. icon-male  Pehr  (27/1 1816 – 22/5 1893)  icon-user  Anna Maria Vassberg  icon-play Se ovan
 • 2. icon-female  Anna  (3/3 1818 – efter 1827)
 • 3. icon-female  Kerstin  (6/6 1820 – efter 1834)
 • 4. icon-male  Lars  (2/7 1822 – efter 1838)
 • 5. icon-female  Brita  (4/9 1824 – efter 1840)
 • 6. icon-male  Eric  (21/6 1826 – efter 1840)
 • 7. icon-female  Ingrid  (2/5 1830 – 7/5 1830)  icon-times

Lars Larssons far, jordbrukaren Lars Andersson (9/2 1750 – 1813) från Sävstaby Västergård, gifte sig 7/11 1779 med pigan Kerstin Larsdotter (2/9 1754 – 1824) från Nedre Vannala och fick 4 barn.

 • 1. icon-male  Lars  (17/10 1782 – 25/3 1831)  icon-user  Anna Pehrsdotter  icon-play Se ovan
 • 2. icon-female  Anna  (f. jul. 1786)
 • 3. icon-male  Anders  (25/2 1789 – 1803) icon-times
 • 4. icon-male  Per  (f. 17/9 1794)
<strong>Lars Anderssons</strong> dop 1750. Vittnen: <em>Mårten Larsson i Läppe, Lars Olofsson wid Säfstaholm, Lagman Hans Moberg, Lars Olofsson i Säfsta, hustr. Ingrid Larsdr i Läppe, pig. Anica Carlsdr i Säfsta</em>. Västra Vingåkers församling.

Lars Anderssons dop 1750. Vittnen: Mårten Larsson i Läppe, Lars Olofsson wid Säfstaholm, Lagman Hans Moberg, Lars Olofsson i Säfsta, hustr. Ingrid Larsdr i Läppe, pig. Anica Carlsdr i Säfsta. Västra Vingåkers församling.

Sävstaby Västergård 1766-1780. V. Vingåkers församling.

Sävstaby Västergård 1766-1780. Lars Andersson har en annan pappa än de övriga barnen. V. Vingåkers församling.

Sonen Per var handikappad i fötterna. Alla barnen föddes på Sävstaby Västergård. År 1800 hyrde familjen in sig på Nedre Vannala Sörgård.

Lars Andersson var son till Kerstin Olsdotter (f. 11/8 1730) i hennes första äktenskap med Anders Larsson på Sävstaby Västergård. Hans pappa dog förmodligen tidigt, för han växer i stället upp på med en styvfar Jon Larsson, fast på samma gård. Kerstin hade förmodligen själv vuxit upp på gården som dotter till Olof Bondesson och Anna Olofsdotter (g. 1716) från Sävsta, den gården som brann 1762 och på vars ägor greve Gustaf Trolle-Bonde senare lät uppföra Sävstaholm Slott. Man kan förstås undra om det finns något släktskap mellan grevens familj och Olof Bondesson – det är ju inte omöjligt att någon från adelssläkten har fått ett oäkta barn som kallats så, men det kan även vara en slump.

1775 får Lars Andersson själv en oäkta son som han kallar Olof på Sävstaby Östergård, förmodligen med en av pigorna där. Han verkar dock ha flyttat hem till sina föräldrar igen utan barnet inom kort, så kanske dog sonen. Fyra år senare gifter han sig med Kerstin Larsdotter, vars föräldrar är Lars Ersson (f. 18/10 1708) från Sävsta och Ingeborg Andersdotter (f. 12/8 1717) från Nedre Vannala. Deras barn har anförts ovan.

Kerstin Olsdotters dop 1730. Vittnen: Befallningsman Johan Hero på Säfstaholm, Lars Olsson i [?] Spånga, Olof Andersson i Säfvesta, Olof Olsson i Tegelslaretorp, Hustru Kierstin Bondesdotter i Larstorp, piga(?) Marit Bondesdotter i Säfvesta. Västra Vingåkers församling.

Kerstin Olsdotters dop 1730. Vittnen: Befallningsman Johan Hero på Säfstaholm, Lars Olsson i [?] Spånga, Olof Andersson i Säfvesta, Olof Olsson i Tegelslaretorp, Hustru Kierstin Bondesdotter i Larstorp, piga(?) Marit Bondesdotter i Säfvesta. Västra Vingåkers församling.

Kerstin Larsdotters dop 1754. Vittnen: Comminister [?] Henric Campanices(?), Anders Olofsson i N. Wanahla, Sold. Jon Wanström, hustru Ingebor Swensdr(?) i Wanahla vg.(?), Lsibeta Ersdotter i Säfstabyn. Västra Vingåkers församling.

Kerstin Larsdotters dop 1754. Vittnen: Comminister [?] Henric Campanices(?), Anders Olofsson i N. Wanahla, Sold. Jon Wanström, hustru Ingebor Swensdr(?) i Wanahla vg.(?), Lsibeta Ersdotter i Säfstabyn. Västra Vingåkers församling.

Lars Erssons dop 1708. Vittnen: Måns Larsson i Säfwesta, Lars Andersson ibid., hustr. Anna i Tegelslagertorp, piga Kierstin i Säfwesta. V. Vingåkers församling.

Lars Erssons dop 1708. Vittnen: Måns Larsson i Säfwesta, Lars Andersson ibid., hustr. Anna i Tegelslagertorp, piga Kierstin i Säfwesta. V. Vingåkers församling.

Ingeborg Andersdotters dop 1717. Vittnen: Jon Andersson i Wannala, Kyrkiowachtaren Eric Ehwersson(?), Jon Nilsson i Wannala, hustru Karin Larsdotter i Lyttesta, piga Ingrid i Wannala. Västra Vingåkers församling.

Ingeborg Andersdotters dop 1717. Vittnen: Jon Andersson i Wannala, Kyrkiowachtaren Eric Ehwersson(?), Jon Nilsson i Wannala, hustru Karin Larsdotter i Lyttesta, piga Ingrid i Wannala. Västra Vingåkers församling.

Lars Larssons hustru Anna Pehrsdotters familj kom från Österåker och Värmland. Hennes föräldrar Pehr Pehrsson (19/3 1755 – 1812) från Äspetorp och Kerstin Pehrsdotter (från Lilla Sjögtorp (28/10 1765 – 16/1 1818) gifte sig 6/8 1782 i V. Vingåker och fick minst 7 barn tillsammans:

 • 1.  icon-female  Kerstin  (14/3 1784 – före 1790)  icon-times
 • 2.  icon-female  Anna  (6/12 1786 – efter 1826)  icon-user  Lars Larsson  icon-play  Se ovan
 • 3.  icon-female  Kerstin  (f. 7/10 1792)
 • 4.  icon-female  Brita  (f. 21/9 1795)
 • 5.  icon-male  Pehr  (f. 23/11 1798)
 • 6.  icon-male  Eric  (f. 2/11 1801)
 • 7.  icon-female  Ingrid  (f. 25/3 1807)
Äspetorp i V. Vingåkers församling i dag. Google.

Äspetorp i V. Vingåkers församling i dag. Google.

De träffades när han tjänade på Vad, men de bosatte sig tillsammans på hans barndomsgård Äspetorp i V. Vingåker (som inte får blandas ihop med Äspetorp i Lännäs).

1799 flyttade de till Lindbol, en större grupp av gårdar i norra ändan av församlingen, men 1807 när de fick det sjunde barnet på efterkälken drog de sig tillbaka i Södra Lindbolstugan. När hon blev änka, flyttade mamman 1817 till Hansjötorp med sina två yngsta barn. Dottern Anna for till Henala för att tjäna runt 1805, men bytte som sagt senare till Sävstaholm Slott där hon träffade sin blivande make.

Anna Pehrsdotters dop 1786. Vittnen: Lars Olsson i Läppe, Nils Nilsson i Ringerå, dr. Pehr Larsson i Läppe, h. Brita Ersdr i Läppe, pig. Brita Nilsdr i Espetorp. Västra Vingåkers församling.

Anna Pehrsdotters dop 1786. Vittnen: Lars Olsson i Läppe, Nils Nilsson i Ringerå, dr. Pehr Larsson i Läppe, h. Brita Ersdr i Läppe, pig. Brita Nilsdr i Espetorp. Västra Vingåkers församling.

Kerstin Pehrsdotters far Pehr Perhsson (f. 22/3 1730 eller 3/2 1724) kom från Värmland, medan hennes mor Kerstin Ersdotter var från grannförsamlingen Österåker. De fick minst 4 barn:

 • 1.  icon-female  Anna  (f. 12/1 1753)
 • 2.  icon-male  Pehr  (f.18/12 1756)
 • 3.  icon-female  Brita  (f. 11/12 1762)
 • 4.  icon-female  Kerstin  (28/10 1765 – 16/1 1818)  icon-user  Pehr Pehrsson  icon-play  Se ovan

Det var mycket begränsad kreativitet i namngivningen bland bönderna i församlingen under den här tiden, så det är mycket svårt att spåra släkten – alla har helt enkelt samma namn. Som om det inte vore nog, sägs fadern Pehr i de äldsta källorna vara född 3/2 1724, men det datumet ändras sedan till 22/3 1730, och senare till 28/3 1730. Det är svårt att förstå att man kan ha så mycket fel på någons ålder, men man får väl ändå utgå ifrån att det är samma man, eftersom det inte finns något som tyder på att hon gift om sig. Misstaget måste hänga ihop med att han kom från Prästbol (numera Öster Ämtervik församling) i Värmland så att prästen inte har haft möjlighet att kolla de äldre kyrkböckerna. Han verkar dock vara född i Österåker d. 22/3 1730. I så fall var hans far Peder Pedersson? i Torp.

Han gifte sig med Kerstin någon gång mellan 1744 och 1752 och flyttade förmodligen snart till V. Vingåker. Det enda vi vet är att yngste sonen Pehr föds på Dahl i det sydvästra hörnet av församlingen, Brita på granngården Käbbetorp och Kerstin på L. Sjögetorp. Inom kort flyttar de till Fallkärrstugan, och 1773 vidare till Oltorp.

När alla barnen har gift sig flyttar föräldrarna på 1780-talet kort till granngården Vittbro, men det dröjer inte länge förrän de beslutar att flytta hem till dottern Brita och hennes man Nils Nilsson på Ringerå.

Kerstin Ersdotter tycks vara dotter till soldaten Eric Dahlman i Österåker, förmodligen från soldattorpet Dahlmanstorp.

 

Carolina Larsdotter – Oskars mors familj

Per Oskar Karlssons mors familj vet vi inte lika mycket om. Mamma Carolinas far, torparen Lars Larsson (5/6 1826 – 27/12 1904), föddes på Ekeberg i V. Vingåker, men när han var nyfödd flyttade familjen till Karstorp, och 1831 vidare till backstugan Eriksberg i Vingåker. Stugan ligger till en början på prostgårdens ägor, men överförs senare till Åsen Östergård. Detta tycks ha varit en mycket fattig familj.

Carolinas dop 1853. Vittnen: Soldaten Lars Ernst och Hu. Cherstin Larsdtr vid Ärnbäck, Sonen Erik Larsson i Eriksberg och Pigan Carin Larsdr i Äspetorp. V. Vingåkers församling.

Carolina Larsdotters dop 1853. Vittnen: Soldaten Lars Ernst och Hu. Cherstin Larsdtr vid Ärnbäck, Sonen Erik Larsson i Eriksberg och Pigan Carin Larsdr i Äspetorp. V. Vingåkers församling.

Från 1844 tjänar Lars hos bokhållaren Lindahl på rusthållet Hacksta, men 1848 flyttar han till Vresta Mellangård, och året efter får han en anställning på Äspetorp. Snart gifter han sig (15/3 1850) med Ingrid Olsdotter (4/6 1819 – 29/12 1901), och de bosätter sig på granngården Äspsätter. Deras första son dör som nyfödd, men de lyckas få 2 andra barn:

 • 1.    Erik  (23/6 1850 – 17/8 1850)  icon-times
 • 2.  icon-female  Carolina  (18/5 1853 – efter 1916)  icon-user  Carl Eric Persson  icon-play  Se ovan
 • 3.  icon-male  Lars  (2/8 1860 – efter 1880)

I 1870 får de överta torpet Högsätter, där de bor kvar resten av livet med deras yngste son, som inte gifter sig förrän 1903, efter att hans mamma dött.

Lars Larsson var son till drängen Lars Ersson (6/10 1786? – efter 1860) och Kjerstin Andersdotter (25/7 1792 – efter 1860) från gården Ekeberg i V. Vingåkers församling, och hans hustru Ingrid Olsdotter var oäkta barn till Carolina Ersdotter på Åhlö.

Kjerstin Andersdotters dop 1792. Vittnen: Lars Erss. i Neder Vannala, Lars Anderss. ibid., dr. Lars Larss. i Ilinge, h. Kjerstin Anna Ersd. i Neder Vannala, Pig. Brita Larsd. i Ilinge. V. Vingåkers församling.

Kjerstin Andersdotters dop 1792. Vittnen: Lars Erss. i Neder Vannala, Lars Anderss. ibid., dr. Lars Larss. i Ilinge, h. Kjerstin Anna Ersd. i Neder Vannala, Pig. Brita Larsd. i Ilinge. V. Vingåkers församling.

Lars Ersson och Kjerstin Andersdotter fick 3 barn på Ekeberg:

 • 1.   icon-male  Eric  (23/7 1820 – efter 1828)
 • 2.  icon-female  Kristin  (4/2 1824 – efter 1828)
 • 3.  icon-male  Lars  (5/6 1826 – efter 1880)  icon-user  Ingrid Olsdotter  icon-play Se ovan

 

Lars Larssons dop 1826. Vittnen: Bond. Anders Andersson och dess Kj. Ingeborg Andersdr ifr. Ekeberg, Dr. Pehr Ersson i Laggölet och Pig. Anna Ersdr i Högbrun. V. Vingåkers församling.

Lars Larssons dop 1826. Vittnen: Bond. Anders Andersson och dess Kj. Ingeborg Andersdr ifr. Ekeberg, Dr. Pehr Ersson i Laggölet och Pig. Anna Ersdr i Högbrun. V. Vingåkers församling.

I husförhörsboken för Ekeberg 1828 sägs Lars Ersson vara född 6/10 1786 i V. Vingåker. Konstigt nog dör denna Lars Ersson dock i Arboga 7/8 1788, så han kan omöjligt vara samma person. Prästen måste därför ha gjort ett misstag. Vi vet sålunda inte vem Lars Erssons föräldrar var.

Ingrid Olsdotters mamma Carolina Ersdotter (f. ca. 1795-1800) anlände till V. Vingåker från Mora 1818. Hon tjänade på gården Åhlö, där hon fick en oäkta dotter. Förmodligen var fadern bonden Olof Jansson på Åhlö, som är det första vittnet som nämns på dopet. Av någon anledning föds barnet på Åhlö soldattorp, så möjligtvis var fadern i stället en soldat som bodde där.  Det bor emellertid ingen Olof i soldattorpet, men å andra sidan återfinns inte Olof Jansson på Åhlö vid denna tid heller.

Ingrid Olsdotters dop 1819. Vittnen: Bond. Ol. Jansson i Åhle, Hustru Anna Nilsdr i Knutstorp, Sold. Torp, Dräng, Son Eric Persson och Pig. Brita Nilsdr, den förra fr. Mena, den sednare fr. Åhle. V. Vingåkers församling.

Ingrid Olsdotters dop 1819. Vittnen: Bond. Ol. Jansson i Åhle, Hustru Anna Nilsdr i Knutstorp, Sold. Torp, Dräng, Son Eric Persson och Pig. Brita Nilsdr, den förra fr. Mena, den sednare fr. Åhle. V. Vingåkers församling.

Vi vet inte heller vem Carolina Ersdotters föräldrar i Mora var, så här tar tyvärr spåren slut och försvinner i historiens dimmor.

icon-check   11-09-2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *