Företaget Alfort & Co

Företagets tillkomst

Från boken ”Då till Nu” om Alcro-Beckers:

Screen Shot 2014-01-21 at 12.31.17 PMAB Alfort & Cronholm grundades av John M. Alfort och hans svärfar Christian Cronholm fyra år efter att Beckers kom till Lövholmen. Grundarna hade lärt sig branschen bakom en färghandelsdisk.

Färglåda från Johns butik. Hallwylska Museet.

Färglåda från Johns butik. Hallwylska Museet.

Verksamheten startade med en färghandel på Norrlandsgatan 14 i Stockholm och under 1910-talet utvecklades företaget till att omfatta både detalj- och partihandel för färg och olika färghandelprodukter.

John Alforts färghandel

Första affären på Norrlandsgatan 14

Under andra halvåret 1912 redovisas i kassaboken sammanlagt 26 personer anställda, varav 15 månadsavlönande och 11 ”veckolönare”. Sannolikt hade förhyrda lokaler för tillverkning av fernissor och kokt linolja på Polhemsgatan 8 bidragit till att antalet anställda vuxit.

1915 köptes fastigheten Saltmätargatan 7. Dit flyttades kontor, lager och en del av tillverkningen. Året därpå köptes även fastigheten Saltmätargatan 9.

I början av 1920-talet förvärvades Fåborgs Tekniska Fabrik och dess produktion av så kallade hemfärger, tillverkade av anilinfärger, alun och koksalt överfördes till ett av rummen på Saltmätargatan. När produktionen av hemfärger efter några år lades ner började man tillverka zinksalva, zinkpasta, borsyresalva, borsyrevaselin mm i samma rum.

I ytterligare ett rum började man tillverkning av spritfernissor där inte minst ”Panama stråhattlack” och andra stråhatt- lacker blev väsentliga produkter.

Screen Shot 2014-01-21 at 12.44.07 PM

Ulvsunda-fabrikken på 60-tallet

Det är först efter 1923 då nya fabriken på Ekbacksvägen i Ulvsunda tas i bruk, som Alfort & Cronholm kan sägas ha en färgfabrik. Fram tills dess hade tillverkning skett i olika rum i olika fastigheter på skilda adresser i Stockholm.

Vid tiden för andra världskrigets utbrott börjar företaget utveckla nya konsumentprodukter efter att tidigare mest ha vänt sig till yrkesmåleriet. Man gör det framgångsrikt trots ransoneringar och råvarubrist. Det var framför allt linolja och terpentin som dåvarande Industrikommissionen, med lärdom om första världskrigets svarta börshandel, noggrant kontrollerade och fördelade. Ransoneringen hävdes 1947.

Alfort & Cronholm hade tidigt insett konsumentmarknadens betydelse och på 50-talet utvecklades företaget till landets ledande tillverkare av konsumentfärger och en av Beckers argaste konkurrenter. Även en rikstäckande gross-handelsverksamhet (penslar, förnödenheter och material) expanderade starkt under denna tid.

Under de dynamiska 1960 och -70-talen kappas Regnbågen och Delfinen om konsumenternas och målaremästarnas gunst medan förortsområdena växer som svampar i det svenska miljonprogrammet.

Men rekordåren går snart mot sitt slut och vid 1980-talets inbrott har färgtillverkningen dessutom börjat förvandlas till processindustri. Större produktionsvolymer krävs för att skapa ekonomi och många samordningsvinster finns att hämta. Samarbetstrevare inleds mellan Wilh. Becker och Alfort & Cronholm.

År 1986 slår beslutet ner som en blixt för utomstående: Alcro och Beckers ska i framtiden hänga ihop med ett bindestreck. Alcro-Beckers är skapat och en ny historia börjar.

Läs fortsättningen om sammanslagningen av Alcro och Beckers här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *