Alfort family tree (public version)

Alfort family tree (public version)

This family tree contains all the 3044 descendants of Erik Alfort registered so far and their 1496 spouses. However, in order to protect the privacy of living people, some names have been erased from this public version.

 icon-book  Alfort släktträd_public  (Excel)

There are still many descendants which have not yet been registered. The tree will be updated regularly as research proceeds.


Statistics

So far 12 generations of descendants born between 1702 and 2017 have been registered. Of these, at least 1465 (48%) are men and 1405 (46%) are women.

  • Mean (known) life expectancy: 46.5 years (870 people)
  • Children who died before their 18th year: 8.6 % (262 children)
  • Registered (known) children per adult: 1.1 child (2782 adults)
  • Registered (known) children per couple: 2.3 children (1323 couples)

Place of birth (in Sweden) and year of birth of all descendants of Erik Alfort (the timeline covers 1675-2025).

icon-check   22-08-2021

Vilka grenar är släkt?

Hur är det egentligen med de olika varianterna av familjenamnet? Är vi alla besläktade?

I de tidiga generationerna träffade man inom vår släkt både Allfort, Ahlfort, Ahlfordt, Alhfort och Alfort m.fl., ofta om samma person (även när de själva skrev sina namn), och familjerna Ahlfort och Alfort är relativt nära besläktade inom Sverige. Det finns än i dag en rad varianter av släktnamnet, och inte alla är besläktade, även om de flesta svenska familjer med dessa namn är släkt. I utgångsläget är t.ex. de engelska (och amerikanska) släkterna Alford och Alfort helt obesläktade. Dock var det en gren av vår släkt som emigrerade till USA på 1800-talet och tog namnet Alford. En annan emigrantgren kallade sig Ahlforth.

Läs mer