A-grenen: Ahlfort på Liljeholmen

Ung gudsfruktan

Emelie Bergman


  Emelie Elisabet ”Elise” Charlotta ”Charlotte” Bergman (2/4 1815 – 14/7 1837)
  A-grenen [1.2.3.3.1]
  Dotter till Anna Ahlfort & Sven Bergman
icon-location-arrow  Boarp, Ekeby, Östergötland
  Ogift


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  10-02-2021


Boarp. Foto: Esben Alfort 2018.

Emelie växer upp på Boarp i Ekeby församling som dotter till den förmögne och inflytelserike fältkamreren Sven Johan Bergman och hans hustru Anna Maria Ahlfort. Hon lever ett skyddat liv, men det blir inte långt. När hon dör som 22-åring, skriver prästen följande berömmande ord om hennes levnad.

Tidigt blef Hennes hjerta vändt till Gud genom en lifligt Religiös uppfostran, och hon sökte framgent uti Nådemedlens vördsamma bruk Christnas höga sällhet att fasthålla föreningsbandet med Gud. Med en exemplarisk, anspråkslös lefnad, förenade Hon berömvärd skicklighet uti sitt Kön och Stånd värdiga göromål. Sjuk nio dygn.

En familjemedlem skrev en gravdikt som ger samma intryck.

Gravdikt för Emelie Bergman. Munga gårdsarkiv.

Tillkännagivelse om Emelies död. Munga gårdsarkiv.

Linköpingsbladet 19/7 1837.

Emelies död 1837. Ekeby församling.

Emelies död 1837. Ekeby församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Emilie Elisabet Charlotte (1815); Emilie Elis. Charl. (1819-1826); Emilie Elis. Charlotta (1826-1832); Emilie Elis. Charlotte (1833-1837); Demoiselle Emelie Elisabeth Charlotte Bergman (1837); Emelie E. C. (1837); Emilie Elisabeth Charlotte Bergman (1837); Emelie Elise Charlotte Bergman (1837); Demoiselle Bergman (1837); Demoiselle Emili Elise Charlotta Bergman (1837); Emilie (1837)
  •  f. Ekeby 1815: v37217.b205.s403
  •  d. Ekeby 1837: v37228.b97.s185 (slag)
  •  husf. 1819-1837 Ekeby: v25378.b99.s179(1819-1826); v25378.b412.s805(1826-1832); v25380.b103.s92(1833-1837)

Arkiv

  •  icon-archive Munga: Gravdikt 1837
  •  icon-archive Munga: Tillkännagivelse om Emelies död

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *