Handelsskepparen från Oxevik

 Paul Wikström & Ingebor Ruth


icon-male  Paul Jonsson Wikström (13/12 1691 – före 1738)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmmm.f]
icon-home  Son till Jon Påvelsson & Margareta Toresdotter
icon-location-arrow  Oxevik, Dragsmark, Bohuslän
icon-wrench  Handelsskeppare


icon-user  Ingebor Ruth (1699 – 14/6 1761) (g. 19/2 1748 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Bengt Johansson Ruth & Christina Olofsdotter
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  30-01-2021


Paul föddes på Oxevikicon-map-marker under Hultås i Dragsmarks församling i Bohuslän 1691. Pauls föräldrar gifte sig 25/10 1691 i Dragsmark och sades då vara från Hultås; pappan var enligt en sekundärkälla född i Getevikssund under Hultås. Paul föddes 33 veckor för tidigt, då han döptes d. 13/12 samma år.

Namnet Wikström härröra med största sannolikhet från Oxevik. Förmodligen var det Paul som tog det när han gifte sig 1719, men det kan alternativt ha varit hans föräldrar som tog det när de flyttade till Uddevalla 1695 fast de inte är belagda med namnet förrän mycket senare. Äldsta belägget på släktnamnet överhuvudtaget verkar vara Pauls vigsel 1719.

Pauls faster Elsa Påvelsdotter hade gift sig med klockaren Esbjörn Påvelsson i grannförsamlingen Bokenäs (son till klockaren Påvel Esbjörnsson, f. ca. 1640), och även deras släkt kom sedermera att kallas Wikström då Esbjörn bosatte sig i Oxevik, och deras barn tog så småningom också namnet Wikström genom mamman. Äldsta belägget på släktnamnet i denna gren är äldste sonen Paul Esbjörnsson Wikströms två giftermål 1735 och 1736.

Esbjörn själv gifte senare om sig med Torborg Hammar från den betydelsefulla Hammarsläkten på Dragsmarks klostergård efter att han bott på Fossen bredvid klostergården under många år med sin förra hustru. (Även Pauls dotterdotters mans farmor Maria Hammar tillhörde denna Hammarsläkt). Äldste sonen av detta äktenskap, Johan Wikström, bosatte sig i Hultås och blev klockare i Dragsmark. Esbjörn och Torborg bosatte sig i färjeläget Stora Skår under St. Lögås i Bokenäs församling, där barnen av både detta äktenskap och tredje äktenskapet med Gertru Christensdotter växte upp.

Under många generationer fanns det handelsmän i Uddevalla som hette Paul Wikström; dessa tillhörde klockargrenen genom Esbjörn och Elsas äldste son, nyssnämnde skepparen Paul Esbjörnsson Wikström, och var sålunda inte direkt ättlingar till vår Paul Jonsson Wikström.

Relationen med Hammarsläkten kan ha varit gammal. 1746 vigs nämligen änklingen Hans Gregersson i Oxevik med pigan Maren Nilsdotter, och han har då redan en dotter Rangela. Både Hans, Gregers och Rangela är vanliga namn inom Hammarsläkten, så Hans kan mycket väl ha varit en bror till Torborg Gregersdotter Hammar i Klostergården som blev klockaren Esbjörn Påvelsson Wikströms andra hustru av tre, och vars barn därför också kom att heta Wikström.

Pauls föräldrar flyttar som sagt till Uddevalla redan 1695, så Paul växer upp där och gifter sig 1719 med den 12 år äldre kvinnan Ingebor Ruth, dotter till den förmögne handelsmannen Bengt Johansson Ruth och hans hustru Christina Olofsdotter. Pauls pappa omtalas till en början som sexman i Uddevalla, men så småningom blev han handelsskeppare och fick burskap i staden.

Paul Wikström och Ingebor Ruths vigsel 1719: HandelsMan H:r Paul Wijkström med Jungfru Ingeborg Ruth, Cop. hemma. Uddevalla församling.

De vigs hemma; antagligen hos Pauls föräldrar. Ingebor var redan 40 år när de gifte sig, medan han endast var 28. Ändå betecknades hon som jungfru.

Ingebors namnteckning och sigill 1740 när hennes pappa gått bort.

Paret bosätter sig i Marstrand efter vigseln där Paul blir handelsskeppare som sin far, men de flyttar senare tillbaka till Uddevalla. Även deras son blir handelsskeppare.

De hinner få 3 barn.

 • 1.  icon-male Jonas Wikström (21/11 1719 – efter 1756)
  •  icon-user Johanna Catharina Arfwidsdotter
 • 2.  icon-female Christina ”Stina” Wikström (1/9 1721 – 8/5 1756)
  •  icon-user Martin Ahlmgren icon-play
 • 3.  icon-female Margreta Wikström (8/9 1723 – efter 1759)
  •  icon-user Johan Lorentz Tropp icon-play

Paul dog tidigt, innan 1738, kanske under en utrikesresa, så det blev hans barn som fick ärva hans föräldrar. Föräldrahemmet hade brunnit ner i en eldsvåda, men det fanns ändå en del värdefullt lösöre, förutom brandtomten på Långgatan. Dessutom ägde de en tomt på Södergatan som de hyrt ut. Ingebor levde till 1761.

Pauls mammas namnteckning och sigill 1738 när pappan gått bort.


Dopnotiser

Jonas dop 1719. Vittnen: Jacob Jurgensson, Sven Jönsson, Lars Ifwarsson, Hans Byrgesson; Borgmästerskan af Fossberg, Niclas Kragz hustru, Nils Clotz hustru, Jungfru Cornelia Nilsd. Marstrands församling.

Christinas dop 1721. Vittnen: H:r Contral. Pijlgren, Samuel Bagge; H:r Capt:n Morchs fru, Casten Brunsens hust., Torchel Arfwedss. hust., Jungf. Cornelia. Marstrands församling.

Margretas dop 1723. Vittnen: Capt. Dahlberg, Krutmäst. Ström, Jöns Sechman, Fredrich Jönsson; Casten Bundssons hustru, Samuel Bagges, Langbergz hustru, Lars Ifwarssons dotter. Marstrands församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Poffuel (1691); Handelsman H:r Paul Wijkström (1719); Poul Wijchström (1719-1723); Poul Wikström (1721); Poul Wjkström (1727-1730); Poul Wijckström (1730); Pål Wijkström (1738); Pål Wikström (1738); Paul Wikström (1748)
 •  icon-female namnteckning: Ingebor Wijkström (1740)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Jungfru Ingeborg Ruth (1719); Ingebor (1727-1730); Enkan Madame Ingeborg Ruth (1740); Madame Ingeborg Ruth (1740); Madame Ingebor Ruth (1740); Enkan Ingebor Wikström (1761)
 •  icon-male f. Dragsmark 1691: v177.b14.s7
 •  icon-user g. Uddevalla 1719: v2233.b182.s204
 •  icon-female d. Uddevalla 1761: v2239.b334.s328 (feber)
 •  icon-male mant. 1727-1730 Marstrand: v1761.b17.s25(1727); v1761.b24.s39(1730)
 •  icon-female mant. 1727-1730
 •  icon-male arv. v65999.b470.s461(1738); v65999.b480.s471(1738); v65999.b541.s532(1740); v65999.b553.s544(1740); v66001.b25.s41(1748)
 •  icon-female arv. v65999.b535.s526(1740); v65999.b541.s532(1740); v65999.b544.s535(1740)
 •  icon-user barn f. Marstrand: v1778.b73.s131(1719); v1778.b78.s141(1721); v1778.b84.s153(1723)