Tullvisitörens son och barberarens dotter

Leonhart Torstensson & Anna Gärtner


icon-male  Leonhart Torstensson (före 1683 – efter 1730)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmm.f]
icon-home  Son till Torsten Torstensson & Ingeborg
icon-location-arrow  Varberg
icon-wrench  Handelsman, borgare


icon-user  Anna Gärtner (14/9 1676 – 21/1 1730) (g. 5/3 1701 i Göteborgs Kristine)
icon-home  Dotter till Daniel Johan Gertner & Victoria Beckman
icon-location-arrow  Varberg
icon-play  Minst 6 barnicon-certificate
  Primärkällor
icon-check  19-01-2019


Leonhart Torstensson växer upp i Varberg som son till den förmögne tullvisitören (tullbesökaren) Torsten Torstensson och hans hustru Ingeborg.

1701 gifter han sig i Göteborgs tyska Kristine församling med jungfru Anna Gärtner, som är dotter till barberaren och fältskären Daniel Johan Gertner och hans hustru Victoria Beckman där i staden.

Leonhard Torstensson och Anna Gärtners vigsel 1701. Göteborgs Kristine församling.

De bosätter sig dock i Varberg.

Paret får minst 6 barn, de flesta i Varberg. Ett barn föds dock på Ambjörnstorp i Värö församling norr om staden; hon verkar inte alls ha uppmärksammats av andra släktforskare. Man kan ju undra om någondera av dem kanske hade släkt där.

 • 1.  icon-male Daniel Johan Torstensson (f. 3/1 1702)
 • 2.  icon-male Torsten Torstensson (f. 19/3 1705)
 • 3.  icon-female Engel Viktoria Torstensson (29/4 1708 – 23/11 1756)
  •  icon-user Magnus Göthenberg icon-play
 • 4.  icon-male Johannes Torstensson (f. 28/6 1710)
 • 5.  icon-female Anna Catrina Leonhardsdotter (f. 8/12 1713)
 • 6.  icon-female Maria Elizabeth Torstensson (f. 24/9 1717)

Av någon anledning noteras Annas begravning i Göteborg; kanske begravs hon där tillsammans med sin släkt.

Hr Leonhart Torstenssons Fr. Sel. Gärtners Tochter, die vorher in Wardberg lange gewohnet hatte.

Anna Gärtners död 1730. Göteborgs Kristine församling.


Dopnotiser

Daniel Johans dop 1702. Vittnen: Hr Cammereraren Johan Torstenson, Hr Inspect:r Borgstedt, Hr Räntemäst:e Seppelin; Mäst:r Daniels Hustru från Giötteborg, Fru Cammererskan Juliana, Hustru Anna Anthonj. Varbergs stadsförsamling.

Mäster Daniels Hustru från Göteborg skulle kunna vara mormor Victoria Beckman.

Torstens dop 1705. Vittnen: Hr Capitein Reisener, Hr Præpositij(?) Dahlberg, Hr Borgm. Hummell, Inspect:r Westerling; Kiärast Hr Contral. Ulfgreens Hustru, Hr Befallningzman Wallers Hustru. Varbergs stadsförsamling.

Engel Viktorias dop 1708. Vittnen: Hr Obersleut. Lilliehök, Hr Capitein Möller, Hr Contral. Ulfgreen, Hr Handels. Rauwe; Fröken Sibina Lilliehök, Fröken Noora Lilliehök. Varbergs stadsförsamling.

Johannes’ dop 1710. Vittnen: Hr Rector Lindberg, FortificationsLeutnant. hustru Heempa Sepelijn, M:r Christiann Mattfältz kiäraste, Hr Inspector Redijns kiäraste. Varbergs stadsförsamling.

Anna Catrinas dop 1713. Vittnen: Catarina Göthenia; Johanna Berg; Simon Klockare, Ingemar Olfan. Värö församling.

Maria Elizabeths dop 1717. Vittnen: Hr Severinus Böckman, Hr Inspect:r Redijn, Apotekaren Berger, Mons Mathijs Potent, Hr Råd Bruuns hustru, Skiepp:r Liedborgs hustru, Jungf. Anna Chatrina Apelberg. Varbergs stadsförsamling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Linnart Torstensson (1693); Leonhard Torstensson (1696-1713); Leonhart Torstenson (1700); Leonhart Torstensson/Torstenss. (1700); Hr Lenhard Torstensohn (1701); Hr Handels:n Leonhart Torstenson (1702-1708); Handels:n Leonhart Torstenson (1705-1717); Hr Hand:n Leonhart Torstensson (1710); Hr Leonhart Torstensoon (1730)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna (1676); J. Anna Gertners (1701); Anna Gärtner (1713)
 •  icon-female f. Göteborgs Kristine 1676: v12262.b62.s119
 •  icon-user g. Göteborgs Kristine 1701: v12263.b5.s1
 •  icon-male d. Göteborgs Kristine 1730: v12264.b137.s287
 •  icon-male dopv. v93764.b10.s8(1693); v93764.b16.s20(1696); v93764.b28.s44(1700); v93764.b44.s74(1704 x2)