Från skomakeri till operor

Gustaf Landelius & Anna Sophia Söderberg


  Carl Gustaf Andersson Landelius (6/9 1808 – 4/6 1844)
  C1-grenen [1.2.10.1.1]
  Son till Anna Alfort & Anders Landelius
icon-location-arrow  Gärdslätt, Rinna, Östergötland
  Operaarbetare; skoarbetare, skomakarlärling, macineriarbetare


  Anna Sophia Söderberg (f. 9/7 1814) (g. 2/12 1832, sk. 1836)
icon-home  Dotter till Peter Söderberg & Anna Bergström
icon-location-arrow  Stockholm
icon-play  1 barn


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  15-05-2021


Utsikt mot Gärdslätts Skattegård och Rusthåll idag mitt i de vackra blomsterängarna. Foto: Esben Alfort 2019.

Gustaf växer upp på Gärdslätts Kronoskogvaktarboställe i Rinna församling som son till skogvaktaren. Han tjänar på Ålkärr i Västra Hargs församling 1824-1825, och får 1826 en läroplats hos skomakaren Anders Östberg på Östra Lund i Allhelgona församling, dit hans mamma flyttar året efter.

1830 ska han flytta till Motala, troligen för att försöka klara sig som skomakare där. Emellertid så återfinns han i stället i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, där han till en början livnär sig som dräng och skomakarlärling på Skeppargatan. Troligen hade han blivit osams med sina föräldrar och helt enkelt stuckit iväg till Stockholm. Hans pappa var sjuk og blev allt mer argsint genom åren, och föräldrarna hade skiljt sig 1824.

I samma hus på Skeppargatan (dåvarande nr. 13) bor 17-åriga Anna Sophia Söderberg, dotter till bränneridrängen Peter Söderberg och hans hustru Anna Stina Bergström, som han gifter sig med 1832. Själv är han då 24 år gammal.

Carl Gustaf och Anna Sophias vigsel 1832. Hedvig Eleonora församling.

Han börjar nu livnära sig som macineriarbetare.

Paret får 1833 en dotter ihop på Kvartersgatan (nuvarande Linnégatan), kv. Kronkvarn nr. 26icon-map-marker, som dock inte överlever. Vi det här laget har Gustaf blivit operaarbetare.

 • 1.  icon-female  Fredrika Sophia Elisabeth (21/5 1833 – 17/7 1833) icon-times

Fredrika Sophia Elisabeths dop 1833. Vittnen: Timm.l. C. Sjöborg [?], Carl Joh. Westerberg, Jfru Carin Bäckström. Hedvig Eleonora församling.

När dottern inte överlever, flyttar de tillbaka till Skeppargatan, kv. Kronkvarn nr. 43 (nuvarande kv. Grannarne). I samma fastighet bor även klensmeden Gustaf Söderberg, som kanske är en bror till Anna Sophia. 1834 har de dock återigen flyttat vidare, till kv. Hägerberget nr. 123 i Jakob & Johannes församling (norr om Johannes kyrka). Han uppges nu igen vara skoarbetare.

Familjen vet inte om var Gustaf vistas, och han ärver inget efter sin far 1834, som efter sitt självmord i stället testamenterar allt till de yngre sönerna Per Johan och Anders David, och till och med till systersonen Johan August Nilsson.

Från bouppteckningen efter Anders Landelius.

Från bouppteckningen efter Anders Landelius.

Gustaf och Anna Sophia skiljer sig ca. 1836. Efter skillsmässan livnär sig Anna Sophia till en början genom att ta anställning som piga hos ståndsdrabantänkan Maria Christina Landström i kv. Kronkvarn nr. 49.

D. 5/11 1839 får Anna Sophia ett barn, Sophia Petronella Carolina Landelius, med en okänd man. På dopnotisen står Föräldrar okände. Modren 24 år.

Sophia Petronella Carolinas dop 1839. Föräldrar okände. Modren 24 år. Hedvig Eleonora församling.

Barnet föds på barnhuset i Stockholm och skeppas sedan till Gotland som fosterdotter åt Olof Olofsson och Lena Lisa Andersdotter i Lyrungs i Lye församling. Hon får så småningom ättlingar där efter att hon gift sig med arbetaren Olof Oscar Hägg i Stånga 1863.

Det är oklart var Gustaf bosätter sig efter skillsmässan, men i mars 1843 flyttar han tydligen från Iversons Gränd 9 (numera östra Iversonsgatan) hem till Rinna, där han dock inte har registrerats. När han i februari 1844 återvänder till Iversons Gränd, vet ingen om var han kom ifrån. Han är sålunda jämt svår att följa.

Strax efter att han återvänt till Stockholm drabbas han av lungsot och dör på fattighuset i juni samma år, endast 36 år gammal. Han begravs i fattigjord och -kista. Anna Sophia har jag inte lyckats spåra längre fram i tiden än 1839.


Inledningen till bouppteckningen efter Anders Landelius.

Inledningen till bouppteckningen efter pappa Anders Landelius.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf Anderson Landelius (1808); Carl Gustaf (1808-1823); Carl Gustaf Lan. (1815-1816); Carl G. Landelius (1817-1818); Carl Gustaf Landelius (1819-1844); Carl Gust. Landelius (1824-1825); Gustaf Landelius (1826-1827); Lärl. Gustaf Landelius (1826-1830); Macineriarbetaren Carl Gust. Landeljus (1832); Operaarbetaren Carl Gustaf Landelius (1833); Operaarb. Landelius (1833); Gustaf (1834); Sko-arbetaren C. G. Landelius (1835)
 •  namn (andras stavsätt): Anna Sophia (1814-1835); Pigan Anna Sophia Söderberg (1832-1836); Anna Sophia Söderberg (1833); Anna Sofia Landelius (1837); OperaArbetareHustrun Anna Soph. Landelius (1838); Dränghust. Sof. Landelius (1839)
 •  f. Rinna 1808: v39915.b22.s37
 • icon-female f. Hedvig Eleonora 1814: v85584.b238.s437
 •  g. Hedvig Eleonora 1832: v85659.b129.s246
 •  d. Hedvig Eleonora 1844: v85674.b106.s202; v85692.b74 (lungsot)
 •  husf. 1808-1830;1833;1835;1844 Rinna: v28668.b59.s105(1808-1814); v28669.b91.s169(1815-1816); Åsbo: v26841.b27.s18(1817-1818); v26841.b112.s103(1819-1820); Rinna: v28669.b275.s537(1820-1823); V. Harg: v27136.b89.s167(1824-1825); Rinna: v28670.b93.s173(1825-1826); Allhelgona: v24007.b76.s70(1826-1827); v24008.b57.s51(1826-1830); Hedvig Eleonora: v85416.b91(1833); Jakob & Johannes: v86220.b88.s84(1835); Hedvig Eleonora: v85543.b1510.s148[1843]; v85469.b7.s3[1844]
 • icon-female husf. 1832-1833;1835-1839 Hedvig Eleonora: v85413.b102(1832); v85421.b64(1836); v85421.b108(1837); v85421.b157(1838); v85424.b19(1839)
 •  arv. v76700.b190.s347(1834)
 •  barn f. Hedvig Eleonora: v85587.b81.s117(1833)
 •  barn d. Hedvig Eleonora: v85673.b17.s24;v85672.b31.s51(1833)
 • Anna Sophias oäkta dotter f. 1839: v85587.b325.s603