Gifte sig med pigan

Gustaf Larsson & Catharina Andersdotter


  Gustaf Larsson (24/1 1813 – 26/12 1880)
  G4-grenen [1.1.4.5.5]
  Son till Christina Fredricsdotter & Lars Larsson
  Övrabo, Säby, Småland
  Brukare, järnväg, hemmansägare


  CatharinaCathrina/Carin” Andersdotter (13/5 1813 – 17/10 1880) (g. 26/12 1839 i Lommarydicon-map-marker)
  Lommaryd, Småland
  9 barn


  Primärkällor
  09-01-2020


Gustaf växer upp på Övrabo i Säby församling, och sedan på rusthållet Karllund i Lommaryd. 1829-1832 tjänar han hos storasyster Anna Stina och hennes man Eric Jonsson hemma på barndomsgården Övrabo. När han återvänder hem, får han ta över hälften av Karllund, fast han beskrivs ändå fortfarande som dräng.

1838 anländer en piga på gården, Cathrina Andersdotter, som han fattar tycke för. Året efter gifter de sig, hon höggravid, och får en son efter två månader. Hennes föräldrar är backstugemannen Anders Hansson och Lena Persdotter på Uljestorps ägor, så hon hade förmodligen räknat med en betydligt fattigare tillvaro.

Gustaf Larsson och Cathrina Andersdotters vigsel 1839. Lommaryd församling.

Från 1844 brukar de gården Vagnsvik, tills de 1846 köper 1/4 av Hökhult Södergårdicon-map-marker, där de stannar resten av livet.

De får minst 9 barn, varav 7 är söner. 6 barn överlever barndomen. En dör tragiskt 1849, och två dör av hjärnfeber inom en vecka 1857.

Anders Fredrik (…) Tycktes wid sin födelse wara välskapad och till det yttre frisk; men 8 dagar före Michaëli utkom ett svårt utslag på kroppen och i hufvudet. För 5 veckor sedan intog modren svafvelblomma för att genom mjölken rena gossen. Detta lyckades någorlunda. Gossen var dock orolig och gråtande, i synnerhet om nätterna. Man trodde då honom hafva något invertes lidande, hvilket ock gaf sig tillkänna i det yttre: halsen blef slapp, blånad syntes under ögonen, matluften blef svagare. Modern trälade med honom både dag och natt. Natten emellan d. 8 och 9 Dec. låg Anders Fredrik i sin vagga; men han skrek mycket. Den 9 blef han lugnare och sof något; men om qvällen tilltog samma oro, som under föregående natten, och han uppkastade modersmjölken. Husets tjenstepiga försökte då vid spiseln att med välling mata gossen; men äfven den uppkastades. Uttröttad hade modren lagt sig för att hvila något; men hon tog nu gossen till sig i sängen, lade honom vid bröstet, som han emottog och insomnade derefter. Barnet var lindadt äfven öfver armarne. Öfverväldigad af föregående nätters och dagars vaka och möda, insomnade modren tungt och hade Barnet på armen. Det gaf dock stundom qvidande läten ifrån sig, hvaraf modren flere gånger väcktes och eftersåg gossen, som åter inslumrade. Kl. 4 på morgonen d. 10 Dec. tillsåg hustru Catharina Andersdr åter sitt barn, och uppväckte derföre den insomnade Pigan, för att upptända eld. Nu var gossen tyst – men – han befanns död, liggande skriden från modren för sig sjelf.

Hustru Catharina har förut vårdat och uppammat 6 Barn, och kanske detta ännu ömare. Undersökning härom hölls d. 12 Decemb. af en afdelning af Sockne-Nämnden, och Vittnen afhördes. Efter Ransakningen befriade Syne-Rätten modren från Ansvar för Barnets död, äfvensom ifrån undergående af den i Kongl. Resol. af d. 22 Oct. 1723 stadgade Kyrkointagning. Fadren var borta på en Resa åt Östergöthland.

Axel Eduard och Fredrika Albertinas död 1857. Lommaryd församling.

Axel Edvard Gustafsson (…) Gossen frisk de 2 första åren; men för ett år sedan war han 2 ggr nära döden. Den 17 Febr. sjuknade han med stark hufvudvärk och klagade äfwen öfwer bröst o mage. Hade dock fin sans(?) in i döden.

Fredrica Albertina Gustafsdotter (…) Varit frisk till förliden Junii, då hon fick Kikhosta, som varade i 2 månader. Sjuknade nu förswagad som hon var d. 22 Febr. om aftonen. Klagade öfver värk i fötter, hufvud och rygg. Var qvick att läsa, och var i Kvittaryds(?) Skola i vinter. Kunde sin Cateches. Var alltid tålig.

 • 1.   Frans Ludwig Gustafson (10/2 1840 – 4/4 1882)
  •  Augusta Lovisa Gustafsdotter
 • 2.   Gustaf Adolph (6/11 1841 – efter 1880)
 • 3.   Johan Alfrid (2/5 1843 – efter 1880)
 • 4.   Carl August (15/11 1844 – efter 1880)
 • 5.   Göran PeterPetter” (17/8 1846 – efter 1870)
 • 6.   Fredrica Albertina (16/1 1848 – 25/2 1857)
 • 7.   Anders Fredrik (28/8 1849 – 10/12 1849)
 • 8.   Mathilda Sophia Gustafsdotter (20/5 1851 – efter 1880)
  •  Johan Alfrid Carlsson
 • 9.   Axel Eduard (31/7 1853 – 20/2 1857)

Flera söner arbetar med järnvägarna, och även Gustaf själv får betyg för järnvägen 1873 för att kunna överleva den svåra perioden med svält och fattigdom från slutet av 1860-talet.

Under de svåra åren 1865-1872 utvandrar alla söner utom den äldste arvingen till Nordamerika. Johan Alfred återvänder dock i november 1879.

1880 har de 3 får och 1 gris på gården. Föräldrarna dör inom ett par månader av varandra det året – han till och med på deras bröllopsdag. Han dör av lungsot hos äldste sonen i Bredestad.


Gustaf Larssons död 1880. Lommaryd församling.

Gustaf Larssons död 1880. Lommaryd församling.

Cathrina Andersdotters död 1880. Lommaryd församling.

Gustaf Larssons bouppteckning 1881. Lommaryd församling.

Cathrina Andersdotters bouppteckning 1880. Lommaryd församling.


Dopnotiser

Anna Stina härnedan är Gustafs syster, gift med Eric Jonsson.

Frans Ludvigs dop 1840. Vittnen: Eric Jonsson, H. Anna Stina Larsdr, Dr. Claes Ericsson, Pig. Anna Carin Johansdotter i Carlund. Lommaryd församling.

Gustaf Adolphs dop 1841. Vittnen: B. Jonas Jonsson och Eva Carlsdotter i Skallycke, Eric Jonsson, Anna Stina Larsdr i Carllund. Lommaryd församling.

Johan Alfrids dop 1843. Vittnen: Rusthållaren Johannis Zachrisson och dess Hustru Maja Stina Gustafsdr i Carllund, Drängen Claes Johansson Ibm och Pigan Cathrina Sandberg i Lom. Prestg. Lommaryd församling.

Carl Augusts dop 1844. Vittnen: Johannes Zachrisson i Carllund och dess Hustru Maja Christina Gustafsdr; deras son Claës Johansson ibm och Pigan Stina Greta Isacsdr i Vangswik. Lommaryd församling.

Göran Peters dop 1846. Vittnen: Skollär. Magnus Sjöberg i Lomaryd och dess hustru Stina Zachrisdotter; drängen Johan Larsson och Pigan Stina Andersdotter i Vagnswik. Lommaryd församling.

Fredrica Albertinas dop 1848. Vittnen: Bokhållaren Magn. Sjöberg och h:s H:u Stina Zachrisdr i Socknestugan, Dr. Samuel Danielsson i Hökhults Mellang. o. Pig. Johanna Petersdr i Wallsnäs und. Hökhult. Lommaryd församling.

Anders Fredriks dop 1849. Vittnen: Samuel Danielsson i Hökhults Mellang. och h:s H:u Hedvig Andersdotter; Dr. Adolph Fredr. Samuelsson i Hökhults Sörg. och Pigan Anna Stina Hansdr i B. Berghem under Mattarp. Lommaryd församling.

Mathilda Sophias dop 1851. Vittnen: Mams. Hedv. Ida Marg. Embring, Herr Carl Fredr. Wiström, Pig. Gustava Jacobsdr och Drängen Gustaf Svensson; alla i Lomaryds Prestegård; men Gustaf är skrifven i Wireda Socken. Lommaryd församling.

Axel Eduards dop 1853. Vittnen: Arrendatorn Adolph Danielsson i Hökhult och h:s H:u Anna Stina Johansdr; Dr. Gustaf Bornander i Klockaregården och Pig. Hedda Sophia Johansdr i Nöbbeled. Lommaryd församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Gustaf Larsson (1852)
 •  namn (andras stavsätt): Gustaf (1813-1853); Gustaf Larsson (1813-1881); Drängen/Dr. Gustaf Larsson (1833-1840); Dr. Rusthållaren Gustaf Larsson (1839); B. Gustaf Larsson (1840-1841); Rusthållaren Gustaf Larsson (1843); Brukaren Gustaf Larsson (1844); Bonden Gustaf Larsson (1846-1851); Hemmansäg. Gust. Larsson (1848); Hemmansegaren/Hem.eg. Gustaf Larsson (1849-1880)
 •  namn (andras stavsätt): Piga Cathrina Andersdotter (1839); Cathrina Andersdotter/Andersdr (1838-1849); Catharina Andersdotter/Andersdr (1844-1880); Carin Andersdotter (1846); Kattarina Andersdotter (1880)
 •  f. Säby 1813: v36242.b84.s161
 •  g. Lommaryd 1839: v35335.b402.s791
 •  d. Lommaryd 1880: v35336.b296 (lungsot; bröstsjukdom)
 •  d. Lommaryd 1880: v35336.b295 (bröstlidande)
 •  bou. Lommaryd 1881: v77762.b332.s651
 •  bou. Lommaryd 1880: v77762.b330.s647
 •  husf. 1813-1880 Säby: v22037.b12.s7(1813-1815); v22039.b17.s5(1816-1820); v22041.b18.s5(1820-1822); Lommaryd: v20983.b63.s53(1822-1824); v20984.b68.s58(1825-1830); Säby: v22043.b15.s5(1829-1832); Lommaryd: v20985.b146.s133(1833-1834); Säby: v22043.b15.s5(1834-1836); Lommaryd: v20986.b141.s143(1836-1840); v20987.b160.s145(1841-1844); v20987.b225.s210(1844-1845); v20988.b141.s124(1845-1846); v20988.b79.s62(1846-1849); v20989.b93.s76(1850-1855); v20990.b114.s98(1856-1860); v20991.b137.s124(1861-1865); v20992.b158.s146(1866-1870); v20993.b156.s147(1871-1875); v20994.b155.s144(1876-1880)
 •  husf. 1838-1880
 •  arv. v77722.b15.s21(1818); v77747.b129.s251(1852); v77747.b132.s257(1852); v77747.b566.s1125(1853); v77748.b333.s657(1855); v77748.b336.s663(1855)
 •  barn f. Lommaryd: v35335.b131.s255(1840); v35335.b134.s261(1841); v35335.b142.s277(1843); v35335.b151.s295(1844); v35335.b162.s317(1846); v35335.b170.s333(1848); v35335.b178.s349(1849); v35335.b188.s369(1851); v35335.b199.s391(1853)
 •  barn d. Lommaryd: v35335.b393.s773(1857); v35335.b340.s667(1849); v35335.b393.s773(1857)