De första generationerna / Frågor & mysterier / Rekommenderat

Vem var Jonas Ekstrand?

Möjligen var inte Maria Catharina Alforts man Jonas Andersson Ekstrand den han vanligtvis antas ha varit. De tidiga kyrkböckerna är dock mycket oklara och motsägelsefulla.

Det enda vi vet är att han hette Jonas Andersson och var en bonddräng från Asby, och det finns åtminstone två med det namnet som skulle kunna vara han. Det var ganska vanligt att samma man kallades Johannes, Jonas, Jon, Johan och Jöns i olika sammanhang, så både Jon Andersson i Bötterarp och Jöns Andersson i Fetebråna är möjliga.

Den äldsta bevarade förteckningen på familjens medlemmar berättar att Jonas var 10 år äldre än Maria, fastän han vanligtvis sägs vara född 1700, två år före henne. Denna uppfattning har baserats på dopnotisen härnedan där vi får veta att Anderses Son i Böttrarpicon-map-markerJon föddes 13/12 1700, och det skulle mycket väl kunna ha varit han om inte det var så att han när han dör av ålderdomskrämpor 1778 sägs vara 86 år gammal. Om detta är sant, så stämmer det onekligen bättre med Anderses Sohn i Fetebrånaicon-map-marker Jöns, som föddes 1693.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jöns Anderssons dop 1693 på Fetebråna. Asby församling.

Jöns Anderssons dop 1693 på Fetebråna. Asby församling.

Husförhör i Gunnarstorp, Asby församling ca. 1759. Carls ålder var förmodligen 18.

Husförhör i Gunnarstorp, Säby församling, förmodligen under sommaren 1760. Carls ålder lär ha varit 18.

Vi vet faktiskt indirekt att det fanns åtminstone någon sorts kontakt mellan familjen Alfort och Fetebråna, för 1704 är Maria Catharinas mamma, Maria Sophia Gyllenståhl, för en gångs skull dopvittne åt ett barn i Asby församling, och då är Elizabeth i Fetebråna också vittne.

Denna Jöns Andersson i Fetebråna skulle senare i livet komma att representera bönderna i Göstrings Härad i riksdagen 1746-1747 icon-external-link (Bo Lindwall och Henrik Mosén har samlat information om honom i boken Östgötska bonderiksdagsmän). Det vore helt naturligt om Maja Caisas Jonas var riksdagsman. För det första hade han ju gift sig med en kvinna av betydelsefull släkt, och för det andra blev flera av deras ättlingar sedermera riksdagsmän, och det var ett yrke som ofta gick från far till son. Slutligen skulle man väl kunna tänka sig att hans upplevelse av att bli avvisad som svärson på grund av sina bonderötter skulle kunna bidra till att skapa ett politiskt engagemang för en mindre sträng klassindelning.

Om Jöns Andersson är samma man som Maja Caisas Jonas så föddes han alltså 1693. Denna tolkning bekräftas av att Jonas i mantalslängden 1767 sägs vara 73 år gammal. Dock uppges hans hustru då vara 68 år, vilket bevisligen inte stämmer; hon är född 1702.

Barnens åldrar tyder på att uppteckningen på Gunnarstorp är gjord under sommaren 1760, och då stämmer det återigen mycket väl att han då sägs vara 66 år gammal. Maja Caisa uppges då vara 56 år gammal, vilket inte helt kan stämma.

I generalmönsterrullan från Jönköpings infanteri 1739 uppges han däremot vara 34 år gammal, dvs. född 1705. Detta kan inte alls stämma.

I det följande husförhöret från 1771 skriver prästen uttryckligen att Jonas föddes 1692. Detta är förmodligen en ungefärlig uppgift som prästen har noterat utifrån hans ålder. Åldersskillnaden på 10 år tycks sålunda stämma. Emellertid skriver samma präst att Maja Caisa är född 1697, och detta är igen bevisligen helt fel. Oavsett vilken tolkning man väljer, finns det alltså motsägelsefulla uppgifter.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.

Maja Caisa och Jonas kartaOm Jon i Helgebo som fick barnet Hedewig Catharina i augusti 1728 är vår Jonas, så kan han emellertid inte vara identisk med Jöns i Fetebråna, då denna fick en dotter Britta i maj 1729. I stället är det mycket tänkbart att det var Jonas och Maria Catharina som året efter bosatt sig i Linkullatorpeticon-map-marker i Torpa församling, nära morfar Gyllenståhls Linnekulla och nära gränsen till Asby församling (och även Askeryd). Där fick nämligen en Jon dottern Brita i september 1730, och det kan mycket väl varit en temporär inhysning som familjen ordnat innan Jonas blev soldat och skickades till Mosstugan i Askeryd. Misstanken stärks av att dopvittnena på Linkullatorp var Bengt i Smestorp, Börge i Römåhlen i Asby Sochn; Jungf. Anna Brita Svanhals, hust. Marit i Linkullatorp. Anna Brita Svanhals var en släkting till Maria Catharina, och Börge i Rödamålen i Asby skulle ju kunna vara en släkting till Jonas. Rödamålen ligger ganska nära Fetebråna.

Jonas skulle förstås mycket väl kunna komma från en helt annan församling, där namnformen Jonas faktiskt användes, i motsatts till Asby där man ändast kallades Jon och Jöns. Man kan undra varför han just valde soldatnamnet Ekstrand. I sådanna namn är ofta förleden tagen från soldattorpets namn. Man skulle evt. kunna tänka sig att han till en början bott i torpet Ekeberg under Edhult. Det finns ingen dokumentation som bekräftar detta, men det skulle i så fall kunna förklara både hans namn och döttrarnas namn Edman. Han kanske var släkt med familjen Edman, som då kanske härrörde från Edhult. En annan möjlighet är att han i själva verket kom från Eksjö. Vi vet att när ett barn döptes i Skyttlingebäck d. 28/12 1729 så omfattade dopvittnena bl.a. prästens mamma Christina Edman och tre personer från Eksjö, bl.a. Johan Joensson i Bjässarp (får en dotter i Eksjö 11/1 1730). Så något samband med dessa båda namn skulle det mycket väl kunna finnas. Inte långt från Bjässarp, och även ganska nära Mosstugan, ligger förövrigt Ekhult och Ektorpet vid Härstenbosjöns strand. Även det skulle kunna vara Jonas hemgård. Han verkar dock tyvärr inte vara född i Eksjö. En annan möjlighet är förstås att han kom från Ekeby församling.

Frågan är sålunda obesvarad, men tolkningen att Hedewig Catharina och Brita föddes på Helgebo och Linkullatorp 1728 och 1729 verkar utesluta Jöns i Fetebråna, som ju onekligen också har fel namnform.

icon-check  15-06-2019

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *