De första generationerna / Frågor & mysterier / Rekommenderat

Vem var Jonas Ekstrand?

Möjligen var inte Maria Catharina Alforts man Jonas Andersson Ekstrand den han vanligtvis antas ha varit. De tidiga kyrkböckerna är dock mycket oklara och motsägelsefulla.

Det enda vi vet är att han hette Jonas Andersson och var en bonddräng från Asby, och det finns åtminstone två med det namnet som skulle kunna vara han. Det var ganska vanligt att samma man kallades Johannes, Jonas, Jon, Johan och Jöns i olika sammanhang, så både Jon Andersson i Bötterarp och Jöns Andersson i Fetebråna är möjliga.

Den äldsta bevarade förteckningen på familjens medlemmar berättar att Jonas var 10 år äldre än Maria, fastän han vanligtvis sägs vara född 1700, två år före henne. Denna uppfattning har baserats på dopnotisen härnedan där vi får veta att Anderses Son i Böttrarpicon-map-markerJon föddes 13/12 1700, och det skulle mycket väl kunna ha varit han om inte det var så att han när han dör av ålderdomskrämpor 1778 sägs vara 86 år gammal. Om detta är sant, så stämmer det onekligen bättre med Anderses Sohn i Fetebrånaicon-map-marker Jöns, som föddes 1693.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jöns Anderssons dop 1693 på Fetebråna. Asby församling.

Jöns Anderssons dop 1693 på Fetebråna. Asby församling.

Husförhör i Gunnarstorp, Asby församling ca. 1759. Carls ålder var förmodligen 18.

Husförhör i Gunnarstorp, Asby församling, förmodligen under sommaren 1760. Carls ålder lär ha varit 18.

Vi vet faktiskt indirekt att det fanns åtminstone någon sorts kontakt mellan familjen Alfort och Fetebråna, för 1704 är Maria Catharinas mamma, Maria Sophia Gyllenståhl, för en gångs skull dopvittne åt ett barn i Asby församling, och då är Elizabeth i Fetebråna också vittne.

Denna Jöns Andersson i Fetebråna skulle senare i livet komma att representera bönderna i Göstrings Härad i riksdagen 1746-1747 icon-external-link (Bo Lindwall och Henrik Mosén har samlat information om honom i boken Östgötska bonderiksdagsmän). Det vore helt naturligt om Maja Caisas Jonas var riksdagsman. För det första hade han ju gift sig med en kvinna av betydelsefull släkt, och för det andra blev flera av deras ättlingar sedermera riksdagsmän, och det var ett yrke som ofta gick från far till son. Slutligen skulle man väl kunna tänka sig att hans upplevelse av att bli avvisad som svärson på grund av sina bonderötter skulle kunna bidra till att skapa ett politiskt engagemang för en mindre sträng klassindelning.

Om Jöns Andersson är samma man som Maja Caisas Jonas så föddes han alltså 1693. Denna tolkning bekräftas av att Jonas i mantalslängden 1767 sägs vara 73 år gammal. Dock uppges hans hustru då vara 68 år, vilket bevisligen inte stämmer; hon är född 1702.

Barnens åldrar tyder på att uppteckningen på Gunnarstorp är gjord under sommaren 1760, och då stämmer det återigen mycket väl att han då sägs vara 66 år gammal. Maja Caisa uppges då vara 56 år gammal, vilket inte helt kan stämma.

I generalmönsterrullan från Jönköpings infanteri 1739 uppges han däremot vara 34 år gammal, dvs. född 1705. Detta kan inte alls stämma.

I det följande husförhöret från 1771 skriver prästen uttryckligen att Jonas föddes 1692. Detta är förmodligen en ungefärlig uppgift som prästen har noterat utifrån hans ålder. Åldersskillnaden på 10 år tycks sålunda stämma. Emellertid skriver samma präst att Maja Caisa är född 1697, och detta är igen bevisligen helt fel. Oavsett vilken tolkning man väljer, finns det alltså motsägelsefulla uppgifter.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.

Maja Caisa och Jonas kartaJöns i Fetebråna får en dotter Britta d. 30 maj 1729. Om det är rätt man, måste modern ha varit Maria Catharina Alfort med vem han gift sig ett år tidigare.

icon-check  17-07-2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *