Alfortska öden / Historier / In English / Rekommenderat / Släktens historia i korta drag / Smålandssläkten

Political farmers – Maria Catharina Ahlfort and her descendants

Political farmers – Maria Catharina Ahlfort and her descendants

This is the seventh chapter of the text From beyond the seas – A history of the Alfort family. When Maria Catharina Ahlfort was finally allowed by court to marry her father’s farmhand Jonas Andersson, her father was forced to go back on his wishes and find a living for them. Jonas was willing to join the army, so …
icon-book Läs »

Originalen på Liljeholmen / Rekommenderat

Kärlek och välstånd

Det är en ständigt återkommande bild när man gräver i dokumenten från de första generationerna av Alfortsläkten i Sverige på 1600- och 1700-talet, att föräldrarna förväntade sig att deras barn gifte sig väl, men att barnen ändå gick och förälskade sig i någon som inte föräldrarna kunde acceptera. Det kanske inte var så underligt att man ville värna …
icon-book Läs »

Kultur, samhälle och affärsliv

Gabriel Ahlfort och Anna Brita Wetterströms vänner

Gabriel Ahlfort och Anna Brita Wetterströms vänner

Kyrkböckerna ger oss ett intryck av Gabriel Ahlfort och Anna Brita Wetterströms vänkrets genom dopvittnelistorna. De tycks ha umgåtts den tidens rika och kända i Östergötland, med en övervikt av militära personer. Östergötland var en knutpunkt för svenska försvaret, särskilt när det gällde landarmén, men även många av flottans officerare bodde privat i trakten. När …
icon-book Läs »

Har du varit där? / Rekommenderat

Liljeholmen i Torpa

Liljeholmen i Torpa

Den, som har bott på denna gård, vet, att den kan vara underbarare än någon annan, men då vädret så vill, även bistrare, när de vreda vågorna liksom sträcker sig upp efter husen och stormen rister i knutarna. (Carl Nisser i Från Sommabygd till Vätterstrand) Släktgården Liljeholmen i Torpa församling på ett näs i Sommen hette …
icon-book Läs »

Östgötasläkten / Släktens historia i korta drag

Rötter och grenar

Rötter och grenar

(Fortsatt från avsnittet Tre skilda öden om Gabriel Ahlfort och hans syskon) Av Gabriel Ahlfort och Anna Brita Wetterströms 11 barn får endast 4 egna barn. Den äldste sonen Carl Magnus utbildades i flottan i Karlskrona precis som sin far och farfar. Han examinerades som löjtnant 1767 och uppmuntrades att resa utomlands under några år för att …
icon-book Läs »