Diverse forskning / Rekommenderat

Alfort eller Ahlfort?

Alfort eller Ahlfort?

Det var läkaren Adolf Fredrik Alfort som införde formen Alfort som ärvdes av alla hans ättlingar. Det är mycket möjligt att denna namnform härstammar från den latiniserade namnformen Adolphus Fridericus Alfort som han använde i vetenskapliga sammanhang. Dock måste här nämnas att prästerna i Torpa församling börjar notera namnet som Alfort helt generelt under 1800-talet, …
icon-book Läs »

Brev och dagböcker / D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Kultur, samhälle och affärsliv / Rekommenderat

Pygmæus Alfort i Adolph Törneros’ brev

Pygmæus Alfort i Adolph Törneros’ brev

Adolf Törneros var en oerhört duktig brevskrivare. Han längtade ständigt till landet och for runt i diligens med sina elever och vänner. På dessa turer skrev han en mängd brev till sina vänner. Adolf Fredrik Alfort omnämns i flera brev som en av hans nära vänner som besöker honom dagligen. Han måste ha varit påfallande …
icon-book Läs »

D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Kultur, samhälle och affärsliv

Adolf Fredrik Alfort och Wilhelmina Almroths vänner

Adolf Fredrik Alfort och Wilhelmina Almroths vänner

Det var knappast någon slump att Adolf Fredrik inackorderades hos familjen Almroth; Wilhelminas bortgångne fader Sven Almroth var medan han var i livet rådman i Eskilstuna, och hans bror Nils Almroth var stadsläkare i Stockholm. Nils’ son Nils Wilhelm Almroth (1797-1852) blev berömd kemist och fick en av Carl von Linnés elever som svärfar. Han …
icon-book Läs »