Frågor & mysterier / Rekommenderat

En sjörövarhistoria om Alforts sköna dotter

Ostersjons-konung_forside
Journalisten Irving Lindholm skriver i Östgöta Correspondenten julen 1975 om Liljeholmen att den hette först Ringshult och ägaren till säteriet var sjörövare på sjön Sommen. Det framgår inte vilken ägare det skulle ha varit, och troligen har journalisten helt enkelt blandat ihop verklighetens fakta med intryck från den romantiska följetongen som 1873-1874 gick i Blekingsposten med titeln Östersjöns Konung. Den handlade om godsägaren Alforts sköna dotter på en sätesgård 3 mil utanför Kalmar, och om en sjörövare på Östersjön som blev kär i henne.

En sida ur följetongen Östersjöns Konung.

En sida ur följetongen Östersjöns Konung.

Historien är mycket realistiskt utförd och full av detaljerade beskrivningar och historiska fakta, men detta verkar helt enkelt vara ett stilistiskt trick; det tycks inte vara verkliga personer och platser som omtalas.

Från det kungliga räkenskapet som talar om att Gabriel Gyllenståhl fick sätesgårdar i Kalmar Län som betalning. Flottans Arkiv.

Från det kungliga räkenskapet som talar om att Gabriel Gyllenståhl fick sätesgårdar i Kalmar Län som betalning. Flottans Arkiv.

I ett kungligt räkenskap från slutet av 1600-talet med titeln Majoren Wälb. Hr Gabriel Gyllenståhl för bortmiste Räntor af under bem. Dontationshemman kan man läsa att flera av Capitein Patkulls sätesgårdar i Kalmar Län överläts till Gabriel som betalning. Förmodligen var det Patrich Patkul som företrädde den livländska adelns motstånd mot Karl XI:s adelsreduktion. Han dömdes sedan till döden. Gabriel Gyllenståhl tycks sålunda haft gods i Kalmar Län, som skulle kunna ha ärvts av familjen Alfort.

Ändå måste man anse att historien är ren fantasi, förmodligen inspirerad av verkliga namn och händelser som t.ex. kapten Gabriel Ahlforts verkliga seglats med en pirathövding som han berättar om i sin dagbok, Liljeholmens säteri, och kanske makarna Erik Oscar Alfort och Agnes Johanna Georgina Lindqvist som gifte sig ett halvår innan följetongen började tryckas (Paret i historien heter Erik och Georgina). Erik Oscar var emellertid järnhandlare i Örebro.

Författaren var från Karlskrona, och han kan även mycket väl ha hittat Erik Alforts namn i  flottans arkiv och ha inspirerats av det.

icon-check   30-09-2015

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *