Brev och dagböcker / D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Kultur, samhälle och affärsliv / Rekommenderat

Familjen Alforts konstnärsvänner i Örebro

Dopvittneförteckningar kan avslöja mycket om hur folks vänkretsar förändrar sig genom tiden. När Michaël Alforts dotter Sigrid döps är faster Olivia och farbror Oscar, som då jobbar för honom, vittnen.

Sigrid Marias dop 1865. Vittnen: P.A. Segelberg o Hu, O. Flodin, Fru Elmgren, O. Alfort, C. Backman, F. Westman, Mamsellna H. Westman, O. Alfort. Örebros Nikolai församling.

Sigrids dop 1865. Vittnen: P.A. Segelberg o Hu, O. Flodin, Fru Elmgren, O. Alfort, C. Backman, F. Westman, Mamsellna H. Westman, O. Alfort. Örebros Nikolai församling.

Senare verkar det som att familjen Alfort umgås Örebros kulturelit. När Märta döps, är både Esaias Tegnérs dotter Disa och Carl Larssons svärmor Hilda Bergöo (f. Sahlquist) sålunda vittnen.

Märtas dop 1866. Vittnen: O.P. Melin, W. Asperén, A. Clevander, C.A. Hagendahl, F. Wijnbladh, A. Backman, J.F. Lindqvist, Fru Asperén, Fru Kull(?), Fru Svanell, Hilda Bergöö, Ida Landsort, Disa Tegnér, Gunilda Svanberg. Örebros Nikolai församling.

Märtas dop 1866. Vittnen: O.P. Melin, W. Asperén, A. Clevander, C.A. Hagendahl, F. Wijnbladh, A. Backman, J.F. Lindqvist, Fru Asperén, Fru Kull(?), Fru Svanell, Hilda Bergöö, Ida Landsort, Disa Tegnér, Gunilda Svanberg. Örebros Nikolai församling.

Hilda Bergöö som Carl Larsson porträtterade henne.

Hilda Bergöö som Carl Larsson porträtterade henne.

Familjerna Alfort och Bergöö verkar ha varit mycket goda vänner. Hildas man Adolf Bergöö var köpman och hade sin handelsbod ett kvarter från Michaël på Drottninggatan på 1850-talet. 1857 startar de fabriksverksamhet i Örebro tillsammans med en rad av stadens affärsmän. Flera av dessa är dopvittnen åt Michaëls barn.

1859 bygger de två familjerna till och med hus tillsammans på Stortorget i Örebro, efter det att en stor del av Örebro brunnit ner under en omfattande eldsvåda 1854. Samma år föds Karin Bergöö. På 1860-talet när Alfort flyttar sin verksamhet till Stockholm, köper Adolf Bergöö förmodligen ut honom och etablerar handelsbod i hans affär.

Från Post- och Inrikes Tidningar 7/8 1857. Samma information finns också i tidningen Folkets Röst 1/8 1857.

Från Post- och Inrikes Tidningar 7/8 1857. Samma information finns också i tidningen Folkets Röst 1/8 1857.

Michaels tomter i Örebro 1859. Tomt no. 139 är nuvarande Drottninggatan 10.

Michaels tomter i Örebro 1859. Tomt no. 139 är nuvarande Drottninggatan 10. I Köpmangatan 5 hade brodern Erik Oscar Alfort sin järnhandel.

Adolf Bergöös tomter i Örebro 1859, nuvarande Drottninggatan 14.

Adolf Bergöös tomter i Örebro 1859. Tomterna 136-137 är nuvarande Drottninggatan 14.

Michaels tomter i Örebro 1862.

Michaels hyresgäster 1862.

Trotts att familjen Bergöö senare flyttar till Hallsberg, hålls vänskapen mellan de båda familjerna vid liv. Det finns sålunda flera brev bevarade där Karin berättar om sina besök hos Alforts under en period då hon var inackorderad på slöjdskolan i Stockholm (Vänligen inskickade av Curt Fröberg).

Stockholm den 3/3 1874

När jag kom från skrifningen i går så mötte jag tanterna Alfort och Elmgren,
de hälsade mamma så mycket, och bådo mig komma dit, tant Elmgren sade
var hon bodde, jag tror att det var No 2 Tullborgsgatan, hon såg lika glad ut
som jag minns henne sedan förra gången jag såg henne.

Även fru Elmgren var vittne när Sigrid döptes.

 

Stockholm den 10 dennes -74 (november)

I går qväll sedan jag slutat Slöjdskolan gick jag till moster Ida och var där
till qvällen. I förra veckan träffade jag lilla Märta Alfort en afton på
Slöjdskolan, hon var där för att träffa Anna Elmgren som skulle gå i
räkningen, det vore roligt att få se henne någon gång.

 

Stockholm den 20 Januari -75

I går qväll spelade vi åter öfver våran pjes och om Söndag skola vi spela upp.
Sedan alla gått talade tant om att Märta Alfort varit här vid fyratiden och bedt
mig komma dit och detta talade hon ej om förrän kl. 10 så det nöjet gick jag
då miste om. I dag har jag varit hos moster Ida för att höra efter var de bo och
emnade då gå och tacka för bjudningen men jag kom att stanna der för länge
så att jag skall gå till Alforts i morgon i stället…

 

Stockholm den 22 dennes 75 (januari)

I går var jag hos fru Alfort, hon helsade mamma och pappa så grufligt
mycket och talade så mycket om hur trefligt det var der hemma. Märta var i
skolan, men lilla gossen fick jag se på, han har nästan alltid varit sjuk sade
tant hon bad mig komma dit upp någon middag eller när som helst jag vore
jemt välkommen. När jag var hos Alforts kom jag att tänka på att jag kanske
borde gå till Cederbloms någon af dagarne, skall jag det? Det var sant, tant
Alfort sade att farbror skulle förbi Hallsberg om måndag och erbjöd mig om
jag hade något att skicka hem att få göra det med honom, men jag sade att jag
ej hade något för inte ville jag besvära honom med silket, jag vet ju hur
mycket pappa har att tänka på och det är väl detsamma med farbror kan jag
tro.

Fridolf Wijnbladh, stadsarkitekt i Örebro 1854-1872.

Fridolf Wijnbladh, stadsarkitekt i Örebro 1854-1872.

En annan av familjen Alforts bekanta, Fridolf Wijnbladh (1826-1872), (se Märtas dopnotis) var stadsarkitekten som fick ansvaret att återuppbygga Örebro som bättre och mer modern än den hade varit innan branden. Gatorna blev breda och raka, och det uppfördes stenhus i centrum. Industri växte fram överallt. Då behovet av tegel var enormt, grundade Wijnbladh ett nytt tegelverk för att sälja tegel till de många hemlösa. Han var sålunda både konstnär och affärsman, och han fick behålla ämbetet som stadsarkitekt livet ut. Michaël Alfort har nog personifierat samma kombination; hans far spelade flöjt, och det är väl sannolikt att Michaël hade ärvt den sidan också. Även pappan umgicks många kulturpersonligheter, bl.a. Adolf Törneros, som också har lämnat brev till och om Adolf Fredrik “Pygmaeus” Alfort.

Wijnbladhs nya rådhusbyggnad och Nikolai Kyrka 1903.

Wijnbladhs nya rådhusbyggnad och Nikolai Kyrka 1903.

När “lilla gossen” John föds i Stockholm, är det enbart hans morbror, handlanden Anders Bachman, och Michaëls faster Adèle Asperén (f. Alfort) som är vittnen.

Johns dop 1874. Vittnen: Anders Backman, Fru Adèle Aspegren. Klara församling.

Johns dop 1874. Vittnen: Anders Backman, Fru Adèle Aspegren [Asperén]. Klara församling.

 icon-check  01-01-2019

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *