Har du varit där?

Lövingsborg

Lövingsborgicon-map-marker frälseutjord söder om Skänninge låg i Allhelgona församling, men räknades vad gäller mantal till Skänninge Stad, antingen direkt till Nordanåskvarteret eller som en del av ett särskilt område runt Tegelbruket. Det är oklart om Lövingsborg på något sätt hade anknytning till tegelbruket.

Torpet ägdes av Maria Sophia Gyllenståhl Alfort, som försökte skänka det i testamente till sitt oäkta barnbarn Gustaf Ståhlgren, men detta motsatte sig hennes son Gabriel Ahlfort, därför att torpet inte var av en sådan juridisk beskaffenhet att det kunde skänkas till någon.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

I stället blev det hennes dotter Maria Catharina Ahlfort, som hon gjort arvlös, som kom att ärva Lövingsborg. De fortsatte dock bruka Gunnarstorp i Säby församling, och det är där de själva är begravda, så det är oklart om de alls bodde på Lövingsborg, men det gjorde två av deras barn, Hedvig och Eric, däremot.


Forskningsdata

  • mant. 1747-1763: v400918.b6110.s1133(1747); v400919.b6100.s1067(1748); v400920a.b985.s1689(1750); v400921.b10020.s1692(1751); v400922a.b913.s1761(1752); v400923.b6610.s1213(1753); v400924.b6300.s1157(1754); v400925a.b675.s1245(1755); v400926.b6180.s1123(1756); v400927a.b527.s1049(1757); v400928.b4870.s944(1758); v400929.b5420.s1061(1759); v400930.b5300.s1037(1760); v400931a.b5600.s1095(1761); v400932.b4940.s975(1762); v400933.b5380.s1047(1763)
  • husf. 1761-1763: v24001.b102.s193(1761-1763)

icon-check 15-07-2019

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *