D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Kultur, samhälle och affärsliv

Från järnkram till försäkringar

Michael og Marie-Louise

Michael Alfort och hans fru Marie-Louise f. Bachman.

Michaël Alfort var en uppfinningsrik och omställningsparat affärsman som utnyttjade nya nischer efterhand. Även hans fru Marie-Louise tycks ha deltagit aktivt i arbetet. Hon kom själv från en lång släkt av handlande och hade en farfars far, Hartvig Backman, som ägde ett framgångsrikt färgeri i Uddevalla.

Michaëls skiftande urval framgår av de stockholmska telefonböckerna genom åren:

 • 1882: jernkramh., Odensg. 3; kommissionsaffär för jernvaror, firma; eges af M. L. Alfort. Bod: Regeringsgatan 3. Lager af jern, spik, stål, gjutgods och alla slags jernvaror; förestås af Mich. Alfort.
 • 1883: jernkramh., Odensg. 3; träffas Regeringsgatan 3; kommissionsaffär för jernvaror, firma; eges af M. L. Alfort; kontor: Jakobs Kyrkogata 9; representeras af Mich. Alfort.
 • 1884: jernkramh., Mäster-Samuelsgatan 52; kommissionsaffär för jernvaror, firma; eges af M. L. Alfort; kontor: Jakobs Kyrkogata 9; representeras af Mich. Alfort.
 • 1885: jernkramh., Brunkebergstorg 11, bod: Klara vestra Kyrkog. 3. Utställning och försäljning af B.H. Lundgrens kakelugnar, jernvaror af alla slag samt byggnadsmaterialier m.m.
 • 1886: jernkramh., Brunkebergstorg 11, kontor: Klara vestra Kyrkog. 3. Utställning och försäljning af B.H. Lundgrens kakelfabriks tillverkningar, jernvaror af alla slag samt byggnadsmaterialier m.m.
 • 1887: jernkramh., Brunkebergstorg 11, bod: Klara vestra Kyrkog. 3A. Utställning och försäljning af B.H. Lundgrens kakelugnar, jernvaror af alla slag samt byggnadsmaterialier m.m. Virke för Svartå bruk. Ombesörjer brand-, lif- och glasförsäkringar.
 • 1888: jernkramhandl., agentur-expositionsaffär, Vasagatan 22A. Försäljer och upptager ordrer å alla slags artiklar inom jern och metallvarubranschen, samt hvad som rörer byggnads- verksamhetens behof. Ombesörjer brand- och lifförsäkringar m.m.; bostad: Beridarebansg. 19.
 • 1889-1891: jernkramhandl., Beridarebansg. 19; agentur-expositionsaffär, Vasagatan 22A.
 • 1892-1899: jernkramh., Kh Pipersg. 20; agenturaffär: Vasag. 22A.
 • 1900-1903: agent för jernvaror, jernkramhandl. Kh Pipersg. 20.
 • 1904-1907: agenturaffär, jernkramh., etablerad 1852, upptager order å alla slags järnvaror, Kh Pipersg. 28.

Särskilt i andra hälften av 1880-talet utvecklas sortimentet tydligt, först läggs kakelugnar och byggmaterial till, och sedan försäkringsverksamheten. Från och med 1889 tycks han dock ha koncentrerat sig på järnkramet, som alltid varit centrala produkttypen. Han är då 60 år, men butiken hålls i gång i ytterligare 20 år.

Kakelugnsfabriken
KakelugnsfabrikenMichaels varortemp4

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *