Har du varit där?

Älgaberget

Älgaberget

Älgabergeticon-map-marker är ett gammalt torp under Lyckö i Malexanders församling. Det ligger i en glänta vid det 224m höga Älgaberget långt inne i skogen. Förr i tiden kallades det Elgeberget. När Gustaf Magnus Ahlforts änka Johanna Lindecrantz’ andra man Anders Jonsson i Lyckö blir änkling så flyttar han 1859 till Älgaberget med sin son Fredrik …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Lövingsborg

Lövingsborg

Lövingsborgicon-map-marker frälseutjord söder om Skänninge låg i Allhelgona församling, men räknades vad gäller mantal till Skänninge Stad, antingen direkt till Nordanåskvarteret eller som en del av ett särskilt område runt Tegelbruket. Det är oklart om Lövingsborg på något sätt hade anknytning till tegelbruket. Torpet ägdes av Maria Sophia Gyllenståhl Alfort, som försökte skänka det i …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Gelebo

Gelebo

Geleboicon-map-markericon-external-link är en by i Åby församling utanför Kalmar, där flera generationer av Ingrid Karlssons försläkt försläkt bodde och ofta gifte sig med andra familjer i den egna byn. De gårdar som finns i Gelebo i dag är inte de ursprungliga; d. 10 maj 1900 brann alla gårdar utom Lillegården ner, och då gjordes det …
icon-book Läs »

Gunnarstorpssläkten / Har du varit där?

Gunnarstorp

Gunnarstorp

Bilder: Esben Alfort 2017. Frälsehemmanet Gunnarstorpicon-map-marker ägdes till Liljeholmens Säteri. När Maria Catharina Ahlfort mot sina föräldrars vilja gifte sig med drängen Jonas Andersson, blev han soldat och fick ett soldattorp. När hennes mamma Maria Sophia Gyllenståhl dog, lät hon Maria Catharina ärva Gunnarstorp, där de bosatte sig som bönder, och från och med då blev …
icon-book Läs »