Har du varit där?

Höckle

Höckle

Höckle eller Hyckle var en gård som låg vid nuvarande Jönköpingsvägen. Före laga skiftet låg byggnaderna något annorlunda än idag, som synes på denna karta från 1850. De nuvarande ekonomibyggnaderna norr om vägen fanns inte då, men däremot en rad mindre byggnader. Manbyggnaden på C-stycket finns kvar (foto längst upp), medan de övriga tycks vara …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Rubban

Rubban

Rubban är en gammal stuga långt ute i Gransbos skogar på gränsen mellan Säby och Torpa församlingar. Rubban kommer in i släkten när Ulric Jonsson gifter sig med en piga från Rubban 1766. 1803 – 1804  icon-home Sophia Ulricsdotter 1804 – ca. 1810  icon-home Gustaf Ulricsson & Eva Jonsdotter 1845 – 1852  icon-home Fredrika Reinholdsdotter & Gustaf Jonsson icon-check  …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Rya

Rya

Rya eller Ryan är en igenvuxen gammal gård vid Gransbo Säteri i Säby församling. Endast vissa byggnader finns kvar, och både uppfarten och gårdsplanen har försvunnit. 1760-tal icon-home Ulric Jonsson ca. 1812 – 1825  icon-home Gustaf Ulricsson & Eva Jonsdotter ca. 1815 – 1821 icon-home Ulric Jonsson & Kerstin Larsdotter 1821 – 1825 icon-home Ulric Jonsson 1825 – 1857  icon-home Reinholt …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Rås Gård

Rås Gård

Rås Gård i Säby församling (som inte ska förväxlas med Råås i Torpa församling, ofta stavat likadant) kom in i släkten när riksdagsmannen Erich Fredrichsson 1793 gifte sig med en dotter på gården. De fick aldrig några egna barn, men just därför blev de mycket betydningsfulla för hela Gunnarstorpssläkten, där deras förmögenhet spreds på många …
icon-book Läs »