Alfortska öden / Allra första generationerna / Brev och dagböcker / In English / Originalen på Liljeholmen / Rekommenderat / Släktens historia i korta drag

Difficult times at Liljeholmen – Erik Alfort and his children

Difficult times at Liljeholmen – Erik Alfort and his children

From beyond the seas – A history of the Alfort family. Chapter 5 Difficult times at Liljeholmen – Erik Alfort and his children © Esben Alfort 2014-2019 While as we have seen Erik Alfort may not have been a suitable husband for Maria, there is no doubt that he had a lot in common with …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Näs Säteri

Näs Säteri

Näs Säteriicon-map-marker i Torpa är en mycket gammal sätesgård i norra änden av sjön Raklången. Näs hade under 1400-talet indragits och kommit i kyrkans ägo, men 1585 upplät Johan III gården till Per Jonsson Kempe, som arrenderade klosterhemmanet som såkallad kyrkobonde. Pers son Jöns Persson Kempe fick 1627 säteriet i förläning för sig och sin …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Vingsleör

Vingsleör

Vingsleöricon-map-marker är ett säteri i Lista församling utanför Eskilstuna, som länge ägdes av Asperénsläkten. Handelsmannen, ekonomidirektören och bleckslagaren Carl Adolf Asperén köpte säteriet av baron och hovjägmästare C. M. Carpelan år 1828. Själv bodde han kvar inne i Eskilstuna, men lantbruket gav honom en extra inkomstkälla. Borgarna i staden hade alltid haft lantbruk i omnejden, …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Höckle

Höckle

Höckle eller Hyckle var en gård som låg vid nuvarande Jönköpingsvägen. Före laga skiftet låg byggnaderna något annorlunda än idag, som synes på denna karta från 1850. De nuvarande ekonomibyggnaderna norr om vägen fanns inte då, men däremot en rad mindre byggnader. Manbyggnaden på C-stycket finns kvar (foto längst upp), medan de övriga tycks vara …
icon-book Läs »

Har du varit där?

Rubban

Rubban

Rubban är en gammal stuga långt ute i Gransbos skogar på gränsen mellan Säby och Torpa församlingar. Rubban kommer in i släkten när Ulric Jonsson gifter sig med en piga från Rubban 1766. 1803 – 1804  icon-home Sophia Ulricsdotter 1804 – ca. 1810  icon-home Gustaf Ulricsson & Eva Jonsdotter 1845 – 1852  icon-home Fredrika Reinholdsdotter & Gustaf Jonsson icon-check  …
icon-book Läs »