Diverse forskning

3 inlägg

Gabriel Ahlfort assists the sultan

On one of his travels to Batavia (present-day Jakarta), Gabriel Ahlfort was ordered to partake in an operation to help the sultan of Palembang suppress a riot on the island of Bangka. He probably looked forward to some action, given that he would later deplore the fact that he had never […]

Vilka grenar är släkt?

Hur är det egentligen med de olika varianterna av familjenamnet? Är vi alla besläktade? Det finns en rad varianter av släktnamnet, och inte alla är besläktade, även om de flesta svenska familjer med dessa namn är släkt. I utgångsläget är t.ex. släkterna Alford och Alfort helt obesläktade i England och […]