Diverse forskning / Rekommenderat

Alfort eller Ahlfort?

Det var läkaren Adolf Fredrik Alfort som införde formen Alfort som ärvdes av alla hans ättlingar. Det är mycket möjligt att denna namnform härstammar från den latiniserade namnformen Adolphus Fridericus Alfort som han använde i vetenskapliga sammanhang.

Dr Allfort på resa till Stralsund i fint sällskap. Inrikes Tidningar 12/5 1807.

Dr Allfort på resa till Stralsund i fint sällskap. Inrikes Tidningar 12/5 1807.

Dock måste här nämnas att prästerna i Torpa församling börjar notera namnet som Alfort helt generelt under 1800-talet, så huruvida Adolf Fredrik själv ”hittade på” denna form för sig och sina barn är osäkert. Det ska också nämnas att det var en period i början av 1700-talet (runt 1720-talet) då namnet konsekvent stavades Alhfort, så man måste räkna med viss variation i namnformerna, både när det gäller för- och efternamn. Olika präster stavar helt enkelt olika. Intressant nog kallas Adolf Fredrik i en tidningsartikel från 1807 Medicinae Doctoren Allfort, vilket kunde tyda på et uttal med kort a, precis som de tidigaste generationerna i Sverige som också ofta uppträder med namnformen Allfort. Adolf Fredriks korta a kan emellertid också härröra från samma latinska inflytande som stavsättet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *