D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Kultur, samhälle och affärsliv

Adolf Fredrik Alfort och Wilhelmina Almroths vänner

Nils Wilhelm Almroth

Kemist Nils Wilhelm Almroth (1797-1852)

Det var knappast någon slump att Adolf Fredrik inackorderades hos familjen Almroth; Wilhelminas bortgångne fader Sven Almroth var medan han var i livet rådman i Eskilstuna, och hans bror Nils Almroth var stadsläkare i Stockholm. Nils’ son Nils Wilhelm Almroth (1797-1852) blev berömd kemist och fick en av Carl von Linnés elever som svärfar. Han var överdirektör för Sveriges Myntverk och medlem av Vetenskapernas Akademi från 1825.

De kände också andra berömda kemister och läkare. I 1822 träffar vi sålunda kungens livläkare M. M. af Pontin, som jobbade ihop med J. J. Berzelius, som betraktas som en av den moderna kemins upphovsmän, och som var Adolf Fredriks klasskamrat från skolan i Linköping. Prosten Seth Wallquist, som var dopvittne 1823, var bror till biskop Olof Wallquist och far till Elof Wallquist (1797-1857), som också var kemist och medlem av Vetenskapernas Akademi från 1852.

Seth Wallqvist hänvisar till Doctorn Alforts attest om en patients mentala hälsa.

Seth Wallqvist hänvisar till Doctorn Alforts attest om en patients mentala hälsa.

Biskop Olof Wallquist.

Biskop Olof Wallquist.

Kungens livläkare, M. M. af Pontin.

Kungens livläkare, M. M. af Pontin.

Adolf Fredrik och Wilhelmina umgicks överhuvudtaget de lärda kretsarna i Eskilstuna. Det är sålunda inte familjemedlemmar som dyker upp på dopen; de bor långt därifrån och lever helt andra liv. I 1820 träffar vi i stället familjerna Hallenius och Galléen, som var bland de mest betydelsefulla i Eskilstuna. Det var Olof Galléen som grundade lasarettet där Adolf Fredrik jobbade.

Johan Gustaf Sergell.

Johan Gustaf Sergell.

1826 träffar vi ägaren av Spånga Säteri, Johan Gustaf Sergel (1792-1858), som var oäkta son av bildhuggare, professor och ceremonimästare vid hovet Johan Tobias Sergell, adlad Sergel, som Sergels torg har uppkallats efter. Då han aldrig gifte sig, gjorde han sonen till sin legitima arvinge och efterföljare på säteriet.

Låt oss titta på några av dopvittnelistorna och lära känna några flera av deras vänner efterhand:

 

 

Nils Philips dop i Eskilstuna 1820. Vittnen: StadsPhysicus i Stockholm, Doctor Nils Almroth och Enkefru Anna Almroth, Professorn, Doctor Eric St. Bogman och Fru Commerce Rådinnan Brita Soph. Galléen, och BruksPatronen Jan Philip Halenius och Fröken Gustava Nordewall, Lieutenanten Sven Almroth och Demoiselle M. Chr. Hedendahl på Lagersberg. Eskilstuna församling

Nils Philips dop i Eskilstuna 1820. Vittnen: StadsPhysicus i Stockholm, Doctor Nils Almroth och Enkefru Anna Almroth, Professorn, Doctor Eric St. Bogman och Fru Commerce Rådinnan Brita Soph. Galléen, och BruksPatronen Jan Philip Halenius och Fröken Gustava Nordewall, Lieutenanten Sven Almroth och Demoiselle M. Chr. Hedendahl på Lagersberg. Eskilstuna församling.

<strong>Adelaide Wilhelmina Marias</strong> dop 1822. Vittnen: <em>Konungens Lifmedicus, Assessorn och Riddaren, Doctor M.M. af Pontin och Hans Fru i Stockholm, Directeuren Christ. Zetterberg och Hans Fru i Staden.</em> Eskilstuna församling.

Adelaide Wilhelmina Marias dop 1822. Vittnen: Konungens Lifmedicus, Assessorn och Riddaren, Doctor M.M. af Pontin och Hans Fru i Stockholm, Directeuren Christ. Zetterberg och Hans Fru i Staden. Eskilstuna församling.

Josephinas dop 1823. Vittnen: Fabriqueuren Olof Lind i Stockholm och dess Hustru Brita Ekstrand, förestälde af Prosten Wallquist och Enkefru Almroth, Capitainen Eskil Nordvall och Demoiselle Wilhelmina Sahlén på Spånga i Ärla Sokn. Eskilstuna församling.

Josephinas dop 1823. Vittnen: Fabriqueuren Olof Lind i Stockholm och dess Hustru Brita Ekstrand, förestälde af Prosten Wallquist och Enkefru Almroth, Capitainen Eskil Nordvall och Demoiselle Wilhelmina Sahlén på Spånga i Ärla Sokn. Eskilstuna församling.

Tvillingparet Charlotta og Fridericas dop 1824. Vittnen: Capitainen J.O. Ekenstam på Wäsby, Tumbo Sokn samt dess Fru … [Maria Catharina] Roos, KronoBefallningsmann. Corn. Kramer på Årby och Des k. Maka, Johanna Chr. Julius, Capitainen Joh. Adolf Elgenstjerna och Demois. Erica El. Höjen hos Hr CommerceRåd. Galléen, Lieutenanten Leonh. Zach. Wamberg och Demois. Emilie Bogman på Stensberg. Eskilstuna församling.

Tvillingparet Charlotta och Fridericas dop 1824. Vittnen: Capitainen J.O. Ekenstam på Wäsby, Tumbo Sokn samt dess Fru … [Maria Catharina] Roos, KronoBefallningsmann. Corn. Kramer på Årby och Des k. Maka, Johanna Chr. Julius, Capitainen Joh. Adolf Elgenstjerna och Demois. Erica El. Höjen hos Hr CommerceRåd. Galléen, Lieutenanten Leonh. Zach. Wamberg och Demois. Emilie Bogman på Stensberg. Eskilstuna församling.

Olivias dop 1826. Vittnen: Herr J.G. Sergell och dess k. Maka på Spånga i Ärla, Hr Geschwornen Eman. Rothoff och dess k. Maka, Hedv. B. Wallquist i Fristaden, Provisorn Carl G. Almgrén och Demois. Maria Catharina Westerberg, bägge i Gamla Staden. Eskilstuna församling.

Olivias dop 1826. Vittnen: Herr J.G. Sergell och dess k. Maka på Spånga i Ärla, Hr Geschwornen Eman. Rothoff och dess k. Maka, Hedv. B. Wallquist i Fristaden, Provisorn Carl G. Almgrén och Demois. Maria Catharina Westerberg, bägge i Gamla Staden. Eskilstuna församling.

Samma år är också Emanuel Rothoff vittne. Han jobbade med gruvdrift, upptäckte mineralet rothoffit och utvecklade den speciella cement med alunskiffer som användes när man byggde Göta Kanal. Han var medlem av Vetenskapernas Akademi från 1815 och kom till Eskilstuna 1820, där han gifte sig med Hedvig Beata Wallquist, en dotter till ovannämnde Seth Wallquist. Emanuel Rothoff adlades 1831.

1827 är både Eskilstunas borgmästarpar och vice borgmästaren i drottningens livgeding vittnen. Johan Abraham Andberg var borgmästare för både Eskilstuna och Torshälla, som sålunda var i “personalunion”. Efter hans död övertog Fredrik Wilhelm Strandberg posten. Båda är dom dopvittnen detta år. Samma dag träffar vi även Adolf Fredriks lillasyster Catharina Alfort och hennes man, repslagaren Johan Gustaf Thim. Äntligen finns där lantmätaren Fredrik Wilhelm Mossberg.

Amalia Hildegard Catharinas dop 1827. Vittnen: Herr Borgmästaren Abr. Andberg och Fru Borgmästarinnan Fallén, född Gahn, Repslagarn Joh. Gust. Thim och dess Hust. Catharina Alfort i Stockholm, vice Häradshöfdingen Frid. Wilh. Strandberg, Demois. Eva Sophia Borkman, Ingenieur Frid. Mossberg och Demois. Chr. Aug. Höjer i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

Amalia Hildegard Catharinas dop 1827. Vittnen: Herr Borgmästaren Abr. Andberg och Fru Borgmästarinnan Fallén, född Gahn, Repslagarn Joh. Gust. Thim och dess Hust. Catharina Alfort i Stockholm, vice Häradshöfdingen Frid. Wilh. Strandberg, Demois. Eva Sophia Borkman, Ingenieur Frid. Mossberg och Demois. Chr. Aug. Höjer i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

Michaëls dop 1829. Vittnen: Herr Majoren Gyllenberg på Rossvik i Husby med Fru, Herr Adv.Fiscalen Risell på Thorsborga i Stenquista med Fru, Lieutenanten M.G. Crælius, som åtföljer Häradshöfd. Strandberg och Demois. Adelaide Nernst på Årby, Herr Capitainen … Cronstrand, boende i Thorshälla, Herr Borgmästar Andbergs Fru, Soph. Holm, Herr Ingenieur Fridr. Mossberg i Eskilstuna, Prov. Läkar. Herr Doctor Hartmans Fru, Carolina Chr. Stjernstén, Academie Adjuncten Hr Adolf Törneros och Fost. Dotteren Albertina Rosenberg hos Directeur Zetterberg i Eskilstuna. Hertil kommer en indskudt linje: BergsRådet (?) Rothoff och Prostina. Christ. El. Wallquist f. Strang. Eskilstuna församling.

Michaëls dop 1829. Vittnen: Herr Majoren Gyllenberg på Rossvik i Husby med Fru, Herr Adv.Fiscalen Risell på Thorsborga i Stenquista med Fru, Lieutenanten M.G. Crælius, som åtföljer Häradshöfd. Strandberg och Demois. Adelaide Nernst på Årby, Herr Capitainen … Cronstrand, boende i Thorshälla, Herr Borgmästar Andbergs Fru, Soph. Holm, Herr Ingenieur Fridr. Mossberg i Eskilstuna, Prov. Läkar. Herr Doctor Hartmans Fru, Carolina Chr. Stjernstén, Academie Adjuncten Hr Adolf Törneros och Fost. Dotteren Albertina Rosenberg hos Directeur Zetterberg i Eskilstuna. Hertil kommer en indskudt linje: BergsRådet (?) Rothoff och Prostina. Christ. El. Wallquist f. Strang. Eskilstuna församling.

Karl Johan Hartman

Karl Johan Hartman

Löjtnanten Gabriel Magnus Bernhard Crælius (1794-1842), som omnämns 1829, föddes på säteriet Hagelsrum i Kalmar Län, var student i Uppsala från 1810 och blev domare. Doktor Karl Johan Hartman (1790-1849) var läkare och botaniker met utbildning från Uppsala 1822. Från 1828 var han provinsialläkare i Eskilstuna. Han reste mycket i Norden för att studera floran, och hans böcker om botanik fick stor utbredning i Sverige. Han bidrog därför i mycket hög grad till biologiämnets utveckling i Sverige.

Dessutom träffar vi vännen Adolf Törneros (1794-1839), som var filolog, universitetslärare (i latin och estetik) och humanist, och inte minst en fantastisk brevskrivare. Hans brev till och om Adolf Fredrik Alfort är härlig läsning som berättar mycket om Adolf Fredrik.

Fru Direktör Zetterberg

Fru Direktör Zetterberg

Direktör Christoffer Zetterberg (1775-1852), som också är där 1829, var en duktig knivsmed och järnmanufakturhandlare som tillsammans med sin hustru Johanna “Jeanette” byggde upp en förmögenhet genom att bl.a. framställa sablar och floretter åt svenska armén genom 50 år. Många av dessa pengar donerades till välgörenhet i Eskilstuna. Förmodligen var dessa människor en viktig förebild åt Adolf Fredriks söner, varav två blev järnmanufakturhandlare.

Löjtnant Gustaf Segerdahl (1803-1891) blev skogsämbetsman och lantmätare. Han undervisade i skogsbruk i Sverige och Finland och blev chef för Skogsinstitutet och Skogsstaten, och var på så sätt betydande för det svenska skogsbrukets inrättande. Ferdinand Mossberg var också lantmätare.

1831 är hovjägarmästare Johan Daniel Granath dopvittne. Vi träffar även Sven August Hallström (1802-1881), som var borgmästare i Eskilstuna och dessutom riksdagsman.

1838 introduceras familjen Wachtmeister i kretsen af dopvittnen. Grevinnan Charlotta Margareta Christina Wachtmeister var gift med baron Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister till Björkö. Anna Magdalena Sophia Charlotta och Lovisa Hedvig Elisabeth var deras döttrar. Sistnämnda gifte sig med löjtnanten Carl Gustaf Granath, en son till ovannämnde hovjägarmästaren Johan Daniel Granath.

Bernhard Axel Constantins dop 1830. Vittnen: Herr Grossh., Lieutenanten och Riddaren … Palm och dess Fru, … Netzel vid C.G. StadsBruk, Assessoren C. Kramer och dess Fru Johanna Julius, Cornetten vid Hofen Regimentet Granath och Demois. Selima Bogman. Eskilstuna församling.

Bernhard Axel Constantins dop 1830. Vittnen: Herr Grossh., Lieutenanten och Riddaren … Palm och dess Fru, … Netzel vid C.G. StadsBruk, Assessoren C. Kramer och dess Fru Johanna Julius, Cornetten vid Hofen Regimentet Granath och Demois. Selima Bogman. Eskilstuna församling.

Axel Bernhards dop 1831. Vittnen: Capitainen Arvid Lönnroth, Lieutenanten Gust. Segerdal, bägge i Götheborg, Lieutenanten Sifverts Enka, Fru Lov. Aronander, Fru Lieutenan-skan Carolina Christ. Segerdahl i Götheb., Ingenieuren Ferdinand Mossberg, och Fröken Maria Höökenborg, bägge i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

Axel Bernhards dop 1831. Vittnen: Capitainen Arvid Lönnroth, Lieutenanten Gust. Segerdal, bägge i Götheborg, Lieutenanten Sifverts Enka, Fru Lov. Aronander, Fru Lieutenan-skan Carolina Christ. Segerdahl i Götheb., Ingenieuren Ferdinand Mossberg, och Fröken Maria Höökenborg, bägge i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

Sven Wilhelms dop 1831. Vittnen: HofJägmästar Granath på Ryningsberg och Fru Forelius, Borgmästar Hallström och Fröken Carin Sergell, Ingenieur Mossberg och Fru Schotte, samt Ingenieur Kruse och Fröken Höökersberg. Eskilstuna församling.

Sven Wilhelms dop 1833. Vittnen: HofJägmästar Granath på Ryningsberg och Fru Forelius, Borgmästar Hallström och Fröken Carin Sergell, Ingenieur Mossberg och Fru Schotte, samt Ingenieur Kruse och Fröken Höökersberg. Eskilstuna församling.

Erik Oscars dop 1835. Vittnen: HäradsHöfdingen Fredrik Magnus Lund och dess Fru Ulrica Margareta Palmer, Apothekaren Fredrik Mejnander samt Demoiselle Lovisa Renström, alla i Staden. Eskilstuna församling.

Erik Oscars dop 1835. Vittnen: HäradsHöfdingen Fredrik Magnus Lund och dess Fru Ulrica Margareta Palmer, Apothekaren Fredrik Mejnander samt Demoiselle Lovisa Renström, alla i Staden. Eskilstuna församling.

Anna Lovisa Charlottas dop 1838. Vittnen: Herr Oeconom. Directeuren Christ. Zetterberg och Grefvinnan Charlotta Marg. Christina Wachtmeister, Bruks Patronen Joh. Philip Hallenius och Fröken Anna Magd. Sophia Charlotta Wachtmeister, Lieutenanten Carl Gustaf Granath vid Ryningsberg och Fröken Lovisa Hedvig Elisabeth Wachtmeister i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

Anna Lovisa Charlottas dop 1838. Vittnen: Herr Oeconom. Directeuren Christ. Zetterberg och Grefvinnan Charlotta Marg. Christina Wachtmeister, Bruks Patronen Joh. Philip Hallenius och Fröken Anna Magd. Sophia Charlotta Wachtmeister, Lieutenanten Carl Gustaf Granath vid Ryningsberg och Fröken Lovisa Hedvig Elisabeth Wachtmeister i Eskilstuna. Eskilstuna församling.

icon-check  12-09-2017

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *