Diedensläkten / Marie-Louise Bachmans försläkt

En framgångsrik handelsfamilj

 Johan Henrik Dieden & Elisabet Bratt

icon-male  Johan Henrik Dieden (29/8 1774 – 23/9 1858)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mf]
icon-home  Son till Johann Heinrich Dieden & Cecilia Göthenberg
icon-wrench  Handelsman; rådman
icon-user  Maria Elisabet Bratt (1/2 1778 – 10/9 1842) (g. 26/9 1802 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Hindric Bratt & Maria Almgren
icon-play  5 barn
icon-check  17-12-2017

Johan Henrik Dieden d.ä. 1841. På baksidan av bilden står skrivet: Rådmannen i Uddevalla Johan Henric Dieden. Afritad vid 67 års ålder 1841. Gifvet til dess älskade son Handlanden i Malmö Johan Henric Dieden Junior. Källa: jhdieden.se.

Johan Henriks namnteckning 1825.

Johan Henrik växer upp i Uddevalla som son till en tysk målare. Han gifter sig 1802 med Maria Elisabet Bratt, dotter av handelsmannen och sjökaptenen Henrik Bratt och hans hustru Britta Maria Almgren.

Maria Elisabet Bratt. Källa: jhdieden.se.

De vigs naturligtvis hemma, då det ansågs vara mera förnämligt.

Johan Henrik Dieden och Maria Elisabet Bratts vigsel 1802. Uddevalla församling.

Hon kommer från en framgångsrik handelsfamilj, men hennes pappa dör tidigt under en handelsresa, och hon ärver då endast 62 daler silvermynt. När hennes mamma går bort 1825, testamenterar hon allt till Elisabets syster och dennas man, källarmästaren Anton Ahlbom, då de har vårdat henne på äldre dagar. Paret bygger sålunda upp hela sin förmögenhet själva.

1803 startar Johan Henrik eget handelsföretag i Uddevalla, och 1810 blir han dessutom rådman. Han var en allmänt betrodd man i Uddevalla och var länge ledare av fattigförsörjningen i staden. 1852 hyllades han för sin 50-åriga medlemskap.

De får 5 barn.

 • 1.  icon-female  Cecilia Maria Dieden (28/8 1803 – 1867)
 • 2.  icon-female  Henrietta “Henriette” Carolina Dieden (18/5 1805 – 13/1 1851)  icon-user Johan Niklas Bachman  icon-play
 • 3.  icon-female  Lovisa Eleonora Dieden (2/5 1807 – 1878)
 • 4.  icon-male  Johan Henrik Dieden (1/10 1808 – 6/3 1879)  icon-user 1. Mariana Bager  icon-play  icon-user 2. Rebecca Bager  icon-play
 • 5.  icon-female  Helena Mathilda Dieden (7/12 1811 – 1854)

Diedenska huset vid Södra Vägen i Uddevalla ca. 1870 t.v. Bilden verkar vara tagen från nuvarande Asplundsgatan mot Södertullskyrkan. Huset låg tydligen på kyrkans tomt. Bohusläns Museum.

Länk till originalet icon-external-link.

Diedenska huset fanns kvar på 1950-talet, men revs före det Bachmanska grannhuset, som försvann 1964. Foto vänligen inskickat av Marie-Louise Bachman.

Åtminstone 1811-1816 bodde de i hus nr. 24 i Uddevalla, och ägde dessutom hus nr. 21 där de hade handelsbod, samt obebyggde tomten 107 och tomt 196 i Sockerbruket, och dessutom 1/8 i hemmanet Groröd i Lane Härad. 1813 hade de även “1 Magazin af träd på Södra Hamngatan”. 1816 ägde de hälften i Ett Magazin samt ½:ten i En Tomt och Salterie. Dessutom arrenderade de hälften i ängen Norhagen.

Deras granne var förövrigt den nämnde traktören Ahlbom, Elisabets systers man, om vem taxeringsmannen skrev att han äger biljard.

Senare flyttade de till Utsikten utom Norrtull, i hus nr. 83½, och 1826 bosatte de sig slutligen i Diedenska huset på bilderna ovan, hus nr. 92 utom Södertull. Elisabet dog i cancer 1842, och Johan Henrik gick bort 1858.

Johan Henrik hade en del böcker på tyska, möjligen efter sin far, men förmodligen förstod han också själv tyska. När han dog, ägde han följande böcker.

Johan Henrik Diedens böcker 1858.

Sonen Johan Henrik flyttade 1825 till Göteborg och sedan vidare till Malmö, där han blev en mycket betydande handelsman, och så småningom Malmös rikaste man.

Johan Henrik Dieden d.y.

Marie-Louise Bachman tillägger:

Bland det noggrant förtecknade lösöret [efter Johan Henrik] märks en fullständig mansgarderob, en dubbelbössa och en basfiol, violoncell och luta. Var det damerna Dieden som trakterade de sistnämnda? Johan Henriks svåger var källarmästaren Anton Ahlbom som flitigt annonserade baler och soiréer i Rådhusets stora sal.

Makarna Dieden är begravda på Uddevalla kyrkogård.

Johan Henrik Diedens bouppteckning.

Maria Elisabeth Bratts bouppteckning.

Dopnotiser

Cecilia Marias dop 1803. Vittnen: H:r Mågen Chr. Busch, Herr Häradshöfding. C. F. Hjorth, H:r Arfvid Bratt; Fru A. C. Dieden, Fru M. Chr. Berg, Demoiselle Gustafba Dieden. Uddevalla församling.

Henriette Carolinas dop 1805. Vittnen: Målaren Herr Johan Henric Dieden, Herr Carl Peter Ljungquist, Herr Johan Bernh. Wikström; Coopv. C. Herr Henr. Bratts Enka fru Britta Maria Almgren, Herr Andreas Bagges fru Catharina Busck, Demoiselle Anna Stina Bratt. Uddevalla församling.

Lovisa Eleonoras dop 1807. Vittnen: Herr Vågmäst. J. Sandegren, Hr Coopv. Capt:n O. G. Almgren, Herr Anders Vahlstedt; Fru Charlotta Halcke, fru Anna Cath:a Lönner, Demoiselle Beata Vikström. Uddevalla församling.

Johan Henriks dop 1808. Vittnen: Herr Simzon Koch, Herr Paul Wikström Jun:r, Herr Peter Brunjeansson; Fru Prostinnan Anna Schröder, född Almgren, Fru Wågmästerskan Sandgren, Demois. Sophie Busck. Uddevalla församling.

Helena Mathildas dop 1811. Vittnen: Bogrmäst. Palmborg, Handl.(?) And. G. Bagge. , Stud. J. F. Hjorth, Bokhåll. C. H. Schröder; Änkefru Sophie Busck, Fru Greta Bratt född Sjöberg, Dem:ne Matthilda Schröder och Marie Bagge. Uddevalla församling.

Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: J.H. Dieden (1821-1842)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Johan Hindric (1774); Herr Johan Hindric Dieden (1802-1803); Herr Johan Henric Dieden junior (1805-1808); Handelsmannen Herr Joh. Henr. Dieden junior (1806); Herr Rådmannen Johan Henric Dieden jun:or (1811); Rådman/RMan/RM. J. H. Dieden (1812-1858); Herr Råd- och handelsmannen Joh. Hinric Dieden (1817); Herr Rådman Joh. Hen. Dieden (1825); Herr Rådman J. H. Dieden (1825); Herr Rådmannen Dieden(1825); Rådman Dieden (1830-1842); Rådmannen Herr J. H. Dieden (1842); Rådmannen Johan Henrik Dieden (1858)
 •  icon-female namnteckning: M. E. Dieden (1839)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Maria Elisabeth (1778-1825); Jungfru Maria Elisabeth Bratt (1802); Maria Elisabeth Bratt (1803-1805); Elisabeth Bratt (1806); M. E. Bratt (1807-1814); Maria Elis. Bratt (1808); Maria Elisabet (1811); Maria E. Bratt (1817-1834); Mar. E. Bratt (1835-1842); Maria Elisabet Dieden, född Bratt (1842)
 •  icon-male f. Uddevalla 1774: v2239.b414.s441
 •  icon-female f. Uddevalla 1778: v2242.b43.s36
 •  icon-user g. Uddevalla 1802: v2243.b267.s271
 •  icon-male d. Uddevalla 1858: v2245.b436.s961
 •  icon-female d. Uddevalla 1842: v2245.b414.s917 (kräfta)
 •  icon-male bou. Uddevalla 1858: v66033.b138.s249
 •  icon-female bou. Uddevalla 1842: v66027.b211.s404
 •  icon-male husf. 1812-1858: v2184.b9.s9(1812-1814); v2185.b14.s19(1813-1816); v2186.b70.s131(1817-1825); v2188.b78.s149(1825-1826); v2188.b81.s155(1826-1830); v2189.b104.s201(1830-1834); v2191.b84.s161(1835-1843); v2193.b102.s195(1843-1850); v2195.b116.s221(1850-1858)
 •  icon-female husf. 1812-1842
 •  icon-male mant. 1778;1811-1816: v223225.b350(1811); v223225.b890.s2(1811); v223225.b930.s10(1811); v223225.b980.s20(1811); v223225.b1290(1812); v223225.b1860(1813); v223225.b2440(1814); v223225.b3100(1815); v223225.b3670(1816)
 •  icon-female mant. 1778;1811-1816: v223225.b90(1778)
 •  icon-male arv. v66012.b257.s481(1806); v66016.b176.s320(1817); v66018.b68.s106(1821); v66020.b27.s37(1825); v66020.b30.s43(1825); v66020.b29.s41(1825); v66023.b83.s146(1833); v66023.b87.s154(1833); v66023.b169.s318(1834); v66023.b170.s320(1834); v66027.b212.s406(1839); v66027.b218.s418(1842)
 •  icon-female arv. v66009.b27.s25(1789); v66009.b31.s33(1789); v66012.b257.s481(1806); v66020.b27.s37(1825); v66023.b83.s146(1833); v66023.b169.s318(1834); v66027.b212.s406(1839)
 •  icon-male test. v66027.b212.s406(1839)
 •  icon-female test. v66027.b212.s406(1839)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2243.b131.s126(1803); v2243.b155.s150(1805); v2243.b174.s171(1807); v2243.b186.s183(1808); v2243.b222.s220(1811)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *