C3: Ahlfort i Säby och Stockholm / Nutida familjer