Alfortska öden / C3a: Alforn/Ahlforn / In English / Kultur, samhälle och affärsliv / Nutida familjer